OBSŁUGA CELNA

Oferujemy kompleksowy outsourcing obsługi procedur celnych. Dysponujemy zespołem ekspertów wspierających naszych Klientów w najbardziej wyspecjalizowanych procesach logistycznych i celnych. Gwarantujemy efektywne funkcjonowanie transportu międzynarodowego, realizując na rzecz naszych Klientów wszelkie niezbędne procedury celne.

W ramach stałej współpracy zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną oraz zastępstwo w kontaktach z organami celnymi. Udzielamy konsultacji z zakresu przepisów celno-podatkowych, związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Oferujemy również składanie wniosków i uzyskiwanie stosownych wyjaśnień w imieniu naszych Klientów.

Zabezpieczamy dług celny do 8,4 mln zł w imporcie oraz do 4 mln zł w tranzycie z możliwością rozszerzenia gwarancji dla wybranych Klientów.

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU OBSŁUGI CELNEJ:

 • FINANSOWE

  FINANSOWE

  zamiana kosztów stałych na koszt zmienny

  niższe koszty osobowe

  niższe koszty administrowania procesami logistycznymi

 • OPERACYJNE

  OPERACYJNE

  wzrost wydajności w realizacji odpraw celnych

  centralizacja i usprawnienie komunikacji

  ujednolicenie dokumentacji i raportowania

 • FORMALNE

  FORMALNE

  przeniesienie ryzyka na podmiot pośredniczący

  brak konieczności administrowania pozwoleniami celnymi

  profesjonalna obsługa ekspercka

  zapewnienie zgodności z przepisami i procedurami