WARCEL łączy się z Rusak Business Services

07.11.2017

AKTUALNOŚCI

W związku z prowadzonym procesem połączenia spółki Rusak Business Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa oraz spółki WARCEL Warszawskie Centrum Celne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa, plan połączenia spółek został udostępniony publicznie poprzez jego publikację na niniejszej stronie internetowej.

Plan połączenia Spółek Rusak Business Sevices i Warcel WCC