VIII Międzynarodowa Konferencja Brokerów Celnych

18.05.2018

AKTUALNOŚCI

Nasi przedstawiciele Tomasz Rusak i Piotr Sienkiewicz wzięli udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Brokerów Celnych. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Brokerów Celnych Ukrainy (http://www.ambu.org.ua/english/about), odbyło się ono w Kijowie 18 maja 2018 roku. Jednym z prelegentów był Piotr Sienkiewicz, który przedstawił w swojej prezentacji różnice między starym i nowym unijnym kodeksem celnym, a także wyzwania i zagrożenia wynikające ze zmian w ustawodawstwie i skuteczności na przejściach granicznych.

 

W Kijowie byliśmy na specjalne zaproszenie firmy Ukrtransagent.