Access2Markets

16.05.2022

POWRÓT

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:
▶️Na początku maja została uruchomiona nowa strona internetowa platformy 👉Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home, poza tym ułatwiające życie małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzie zyskało nowe funkcje.
  • Dostępny jest już asystent handlowy ds. usług i inwestycji. Zawiera on informacje na temat wymogów, które przedsiębiorstwa unijne muszą spełnić, aby eksportować swoje usługi/towary poza UE. Obecnie dostępne są informacje na temat świadczenia usług w sektorach prawnym i transportu morskiego w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Kolejne sektory i kraje będą dodawane stopniowo.
  • Funkcja asystent handlowy ds. zamówień jest teraz bardziej widoczna – pomaga unijnym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu informacji na temat uczestnictwa w przetargach na zamówienia publiczne poza UE. Na dziś informacje te dotyczą przetargów związanych z Kanadą i Japonią.
  • Single Entry Point – jest teraz również dostępny na stronie głównej. Jest to pierwszy punkt kontaktowy w departamencie handlu Komisji Europejskiej dla wszystkich zainteresowanych stron z UE, które borykają się z problemami z dostępem do rynku w państwach trzecich lub które nie przestrzegają zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju To tu można składać skargi dotyczące dostępu do rynku i zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl