Adam Korzeń

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prokurent i Dyrektor Operacyjny Rusak Business Services.

Pierwsze kroki w branży, tuż po studiach stawiał w dziale eksportu Centrali Handlu Zagranicznego „Paged”. W RBS zaczynał jako agent celny w 1992 roku. Następnie pracował jako kierownik biura, dyrektor oddziału, dyrektor logistyki.

Dzisiaj, jako Dyrektor Operacyjny Rusak Business Services realizuje strategię firmy jako lidera obsługi celnej dla firm oraz Customs Compliance, uczestniczy w procesach planowania i rozwoju firmy, a także dba o usprawnianie procesów wewnętrznych. Ponadto reprezentuje RBS jako prokurent.

ZARZĄD