Celne aspekty Brexitu - co powinno być istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy?

26.05.2021

POWRÓT

Ostateczne opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, czyli innymi słowy Brexit, stawia nowe obowiązki firmom, które handlują z brytyjskimi kontrahentami. Mowa tu zatem o imporcie oraz eksporcie towaru, a nie o wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Oznacza to, że liczba urzędowych formalności i wymogów jest większa. Wszystko z uwagi na prawidłowe rozliczenie VAT, a także celnych należności.

Jako, że obecnie cała Wielka Brytania(za wyjątkiem Irlandii Północnej) jest terytorium nieunijnym, stosowane dotychczas przez podatników metody rozliczeń wewnątrzwspólnotowych transakcji, nie mają już zastosowania w obrocie towarowym.

Brexit, a nowe obowiązki celne dotyczące przewozu towarów

Od początku roku 2021, import i eksport towarów ze Zjednoczonego Królestwa oraz przemieszczanie dóbr na jego terytorium w ramach procedury tranzytu, oznacza konieczność dokonania zgłoszenia celnego- choć proces ten nie zawsze będzie oznaczać wiązał się z uiszczaniem przez przedsiębiorców należności celnych. Warto pamiętać, że umowa pomiędzy UK, a UE zabrania stosowania przewozowego cła na towary zarówno z Unii Europejskiej, jak i z Wielkiej Brytanii.

Bardzo istotną sprawą w sytuacji sprowadzania produktów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, jest przede wszystkim stosowanie odpowiednich reguł pochodzenia towarów, ale też dokładne ich dokumentowanie. Jedynie bezsprzeczne udowodnienie pochodzenia towaru, a zwłaszcza prawidłowo zweryfikowane oświadczenie, które w tym zakresie musi złożyć kontrahent-eksporter, umożliwi importerom stosowanie preferencji celnych, które dotyczą pochodzenia towaru. Samo pochodzenie towaru z UK oznacza, że dobra te muszą być w pełni uzyskane oraz wytworzone na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a dodatkowo z materiałów, które spełniają wszelkie wymogi, określone szczegółowo w umowie zawartej przez Unię Europejską z Wielką Brytanią. Fakt, że konkretny towar przybył z UK nie oznacza automatycznie, że jest on brytyjskiego pochodzenia.

Wnikliwa weryfikacja, a także potwierdzenie powyższych kwestii to obowiązek, a także interes importera. Ten, aby uniknąć sporu z organami celnymi, odsetek od nieprawidłowo rozliczonych należności, a także karnoskarbowych sankcji, zobowiązany jest do zadbania o należyte udokumentowanie pochodzenia towarów, które sprowadza.

Ponadto, należy mieć świadomość, iż określenie celnej wartości sprowadzanych towarów jest bardzo ważne z perspektywy wymiaru cła i importowego VAT. Każda ewentualna korekta wartości celnej, nie wiąże się niestety wyłącznie ze złożeniem dokumentów, jak to ma miejsce chociażby w przypadku korekty podatku. Weryfikacja wartości celnej odbywa się w procesie postępowania, które finalizuje wydanie administracyjnej decyzji. Jeśli w zgłoszeniu celnym pojawią się  nieprawidłowo sklasyfikowane towary, importer może zostać uwikłany w bardzo długotrwałą procedurę. Narzędziem pomagającym przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed tymi kłopotliwymi okolicznościami jest Wiążąca Informacja Taryfowa (pisemna decyzja w sprawie klasyfikacji towarów na terenie UE, która określa właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłoszonego towaru) oraz w odniesieniu do importowego VAT – interpretacja indywidualna  prawa podatkowego.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl