Certyfikat ISPM15 dla palet wwożonych na teren Wielkiej Brytanii

23.12.2020

POWRÓT

Od 01 stycznia 2021 palety wwożone do Wielkiej Brytanii będą musiały posiadać certyfikat ISPM15.

 

Standard ISPM15 zwany potocznie IPPC lub fumigacją opisuje sposób obróbki cieplnej opakowań drewnianych, zapewniający likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów).

 

Obecnie wszystkie drewniane materiały opakowaniowe (WPM Wood Packaging Material) przewożone między Wielką Brytanią a Unią Europejską, w tym Szwajcarią i Liechtensteinem, mogą być swobodnie transportowane bez kontroli.

 

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie WPM przemieszczające się między UK a UE muszą spełniać międzynarodowe standardy ISPM15. Drewniane materiały opakowaniowe mogą podlegać urzędowym kontrolom przed lub po wjeździe do UE lub Wielkiej Brytanii.

 

O szczegółach nowych wymogów i wyjątkach od jego stosowania przeczytacie w dokumencie HMRC:

Wood Packaging Material (WPM) requirements from 1 January 2021

 

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl