Cła odwetowe na import z USA

21.06.2018

AKTUALNOŚCI

W opublikowanym w dniu dzisiejszym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 158 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724, nakładające cła odwetowe na niektóre towary importowane z USA.

Zgodnie z art. 4 w/w rozporządzenia, nowe stawki celne wchodzą w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, czyli z dniem 22.06.2018 r.

ROZP. WYKON. KOMISJI UE 2018_886 cła z USA

Dokument źródłowy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:158:FULL&from=PL