Cło to nie tylko nasza praca...

05.08.2021

POWRÓT

Cło to nie tylko branża, w której działamy, to również nasza pasja. Dziś chcemy się pochwalić jedną z perełek naszej kolekcji – oryginałem Dziennika Ustaw z 1930 r., zawierającym rozporządzenie Ministra Skarbu „o postępowaniu celnem”.

W treści owego aktu prawnego znajdziemy wiele przepisów, których sensu dziś nie sposób odgadnąć. Dlaczego przywóz papug wymagał uzyskania zezwolenia Ministra Rolnictwa,

a wywóz „dzikich ptaków śpiewających, jako to: słowików, sikor, czyżyków (…)” zezwolenia Ministra Skarbu ?

Dlaczego zabroniony był przywóz „kart do gry w stanie luźnym” ?

Wszystkich narzekających na dzisiejszą biurokrację i nieżyciowe przepisy możemy po lekturze rozporządzenia pocieszyć: przed wojną było znacznie gorzej. Towar nieodprawiony danego dnia należało wywieźć z powrotem za granicę,

a niemal każda przesyłka była rewidowana w 100 procentach ! (wyjątki szczegółowo opisano).

Ciężki żywot mieli podróżni posiadający w bagażu alkohol, którzy mogli skorzystać ze zwolnienia z należności celnych jedynie, jeśli butelki były odkorkowane,

zaś maksymalna ilość przywożonych zapałek nie mogła przekroczyć 2 pudełek i 120 szt. łącznie.

Agenci celni musieli posiadać koncesję Ministra Skarbu,

ten sam organ był właściwy do wydania pozwolenia na „obrót uszlachetniający” (uszlachetnianie czynne), w dodatku musiał czynić to w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i po uzyskaniu opinii Izby Handlowo-Przemysłowej.

Urzędnicy celni – niczym odpowiadający tylko „przed Bogiem i historią” Prezydent Rzeczpospolitej (zgodnie z konstytucją kwietniową z 1935 r.) – mieli wiele swobody przy podejmowaniu decyzji. Mogli nie stosować się do wyznaczonym prawem terminów, jeśli tylko „przemawiały za tem względy słuszności”, choć niekiedy musiały to być „przeważające względy słuszności” (swoją drogą, ciekawe, czym różniły się „przeważające względy słuszności” od tych nieprzeważających ?).

Podsumowując naszą lekturę, musimy zgodzić się z leitmotivem „Wiadomości” TVP – tylko totalna opozycja może twierdzić, że kiedyś było lepiej 😉

Chcących jeszcze więcej, zapraszamy do lektury całego rozporządzenia Ministra Skarbu „o postępowaniu celnem” Rozporządzenie 14.03.1930

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl