Co to jest świadectwo pochodzenia towaru?

22.08.2021

POWRÓT

Świadectwo pochodzenia towaru czy też certyfikat pochodzenia, z angielskiego certificate of origin, to dokument stanowiący ważny element w handlu międzynarodowym i procedurze importowo-eksportowej. Jego zadaniem jest potwierdzenie, w jakim kraju dany towar został wytworzony. Świadectwo pochodzenia jest niezbędne w celu prawidłowego naliczenia taryfy celnej. Certyfikat jest konieczny do przeprowadzenia odprawy celnej bezpośrednio w kraju przeznaczenia.

Kto wydaje świadectwo pochodzenia towaru?

Za wydanie świadectwa pochodzenia towaru w Polsce odpowiada Krajowa Izba Gospodarcza. Dokument ten, poświadczający że dany produkt spełnił kryteria wymagane do zakwalifikowania go jako pochodzącego z konkretnego kraju jest nie tylko jedną z kilku formalności związanych z odprawą celną. W wielu przypadkach traktowany jest również jako forma zabezpieczenia dla obu stron transakcji i wymóg jego posiadania może być zapisany na przykład w kontrakcie.

KIG wystawia świadectwo po wypełnieniu przez eksportera szeregu formalności, do których zalicza się sporządzenie i złożenie wniosku do Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA wraz z niezbędnymi załącznikami. Po wniesieniu opłaty i przesłaniu potwierdzenia, Krajowa Izba Gospodarcza wystawia certyfikat – jeden oryginał dla określonego produktu lub partii towaru (w przypadku jego zagubienia należy wystąpić o duplikat, a nie o nowe świadectwo).

Typy świadectw pochodzenia

Krajowa Izba Gospodarcza wystawia dwa rodzaje świadectw pochodzenia towaru:

  • preferencyjne – lub inaczej certyfikat preferencyjnego pochodzenia, potwierdza, że towar spełnia niezbędne wymogi prawne, by uznać go za wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej; co za tym idzie dla takich towarów możliwe jest naliczenie preferencyjnej stawki cła; w tym przypadku w urzędzie celnym należy przedstawić oryginał certyfikatu, powiązany do tego z fakturą handlową,
  • niepreferencyjne – to inaczej certyfikaty, które potwierdzają, że towar pochodzi z Unii Europejskiej, ale nie upoważniają importera do zastosowania obniżonej stawki cła.

Każde z wymienionych typów świadectw wystawiane jest na mocy odrębnych przepisów. Dla tej samej partii towaru czy rodzaju produktu można uzyskać zarówno preferencyjne, jak i niepreferencyjne świadectwo pochodzenia.

Kraj pochodzenia ustala się natomiast zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • dla wyrobów gotowych oraz półproduktów jest to kraj wytworzenia,
  • dla wyrobów rolnych – kraj, w którym były uprawiane/zebrane/wydobyte,
  • dla płodów przyrody oraz wyrobów poddawanych przeróbkom będzie to kraj, w którym tej przeróbki lub obróbki dokonano, jednak pod warunkiem, że wartość takiego towaru wzrośnie o połowę (koszty robocizny i materiałów wykorzystanych do obróbki),
  • dla zasobów morza oraz przetworów powstałych na ich bazie pochodzenie ustala się na podstawie kraju, z którego pochodzi firma zajmująca się połowem, wydobyciem czy też przetworzeniem takich zasobów.

Ponieważ ubieganie się o określone świadectwo pochodzenia towaru może być dla przedsiębiorcy procesem czasochłonnym, warto zastanowić się nad outsourcingiem usługcelnych, gdzie wyspecjalizowana agencja celna zadba o prawidłowe przeprowadzenie całego procesu.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl