Dlaczego warto współpracować z agencją celną?

27.11.2017

AKTUALNOŚCI

Prowadzenie działalności gospodarczej, której podstawą jest handel zagraniczny, wiąże się często z wieloma problemami natury prawnej. Przedsiębiorcy, aby poradzić sobie z tymi zagadnieniami i uniknąć kar finansowych, zmuszeni są tworzyć dodatkowe etaty, zatrudniając wyspecjalizowanych pracowników. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne. Znacznie lepszym wyjściem z sytuacji jest outsourcowanie obsługi procedur celnych. Na rynku dostępnych jest wielu doświadczonych i profesjonalnych brokerów celnych zapewniających wsparcie na najwyższym poziomie.

 

Interpretacja przepisów prawa celnego, zawartych w Ujednoliconym Unijnym Kodeksie Celnym, wspólnym dla wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, stanowi niejednokrotnie problem nawet dla osób, które zajmują się tą tematyką. Nie ma w tym jednak niczego dziwnego, składa się ono bowiem z wielu często zmieniających się aktów prawnych oraz rozporządzeń m.in.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446.

 

Między innymi z tego powodu, przedsiębiorca, który chce mieć pewność, że wszystkie jego działania związane z importem i eksportem towarów są zgodne z prawe, powinien zdecydować się na pomoc najlepszych profesjonalistów.

 

Profesjonalne wsparcie, to wsparcie kompleksowe

Niektóre z agencji oferują przedsiębiorcy tylko cząstkowe wsparcie podczas prowadzenia biznesu opartego na eksporcie lub, i imporcie towarów. Tego typu pomoc nie rozwiązuje wszystkich problemów dotyczących tematyki celnej, z jakimi musi mierzyć się firma. Są jednak firmy takie jak Rusak Business Services, które oferują swoim Klientom kompleksowe działania wspierające prowadzenie obsługi celnej np. pakiet usług Customs Compliance, ale oczywiście nie tylko. Przedsiębiorca decydujący się na tego typu usługi, dostaje wsparcie na różnych płaszczyznach, dzięki czemu zyskuje gwarancję prawidłowego prowadzenia działań z obszarów celnych.

 

Profesjonalna agencja celna oferuje swoim Klientom nieocenione wsparcie przy klasyfikowaniu taryfowym, wypełnianiu wniosków oraz przy analizie i weryfikacji wartości celnej. Agencja może zająć się również zarządzaniem procesami definiowania pochodzenia towarów, wydaniem opini prawnej, a także realizować audyty celne zarówno na terenie przedsiębiorstwa jak i prowadzić je zdalnie. Dzięki takiemu kompleksowemu wsparciu, firma działająca w branży np. transportu międzynarodowego zapewnia sobie korzyści na poziomie finansowym, operacyjnym oraz formalnym.