Duża zmiana dotycząca stosowania art. 33a ustawy o VAT

09.09.2021

POWRÓT

W dniu 07.09.2021 r. weszła w życie bardzo istotna dla importerów oraz branży celnej zmiana dotycząca stosowania art. 33a ustawy o VAT.

 

Obecnie, zgodnie z art. 33a ust. 6a i 7 ustawy o VAT, podatnik rozliczający podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, ma już prawo dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku (czyli gdyby danego zgłoszenia celnego nie ujął w deklaracji lub podał nieprawidłową kwotę).

 

Podatnik ma prawo złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu importu towarów.

 

Jeżeli w w/w terminie korekta nie zostanie złożona, podatek będzie trzeba zapłacić wraz z odsetkami.

 

Ustawa z11.08.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl