• News

  • ZMIANY W AKCYZIE!

    W dniu 04.09.2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1697 została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne.

    07.09.2018

    MORE

SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER

If the browser settings block the newsletter form, unblock cookies from outside the site, or write to us rtc_news@rusak.pl