Forum Akcyzowe

15.07.2021

POWRÓT

W maju 2021 roku Ministerstwo Finansów powołało tzw. Forum Akcyzowe.
  • Jest to zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Celem działania Forum jest możliwość prowadzenia stałego dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi oraz doradcami podatkowymi. Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, a od 2019 r. działa także Forum MDR. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i została wprowadzona także dla podatku akcyzowego.
  • Zadania Forum Akcyzowego to przede wszystkim opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opinii, analiz, wniosków oraz propozycji usprawnienia i poprawy efektywności funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego.
  • Z uwagi na duże zainteresowanie rynku pracami forum MF postanowiło uruchomić transmisje live ze spotkań grup roboczych na kanale YouTube.
  • Pierwsza transmisja ze spotkania grupy roboczej ds. papierosów tradycyjnych miała miejsce wczoraj, kolejna poświęcona papierosom elektronicznym odbędzie się 25.07.2021 o g. 10.

 

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl