KE wszczęła 4 nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Wielkiej Brytanii

25.07.2022

POWRÓT

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:

 

▶️Komisja Europejska 22 lipca wszczęła cztery nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Zjednoczonemu Królestwu za nieprzestrzeganie istotnych części Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Nowe działania stanowią uzupełnienie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych 15 czerwca 2022 r .
▶️Pomimo wielokrotnych wezwań Parlamentu Europejskiego, 27 państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej do wdrożenia NI Protocol, rząd Wielkiej Brytanii się nie zastosował.
▶️Celem nowych postępowań jest zapewnienie zgodności z protokołem w wielu kluczowych obszarach. Zgodność ta ma zasadnicze znaczenie dla dalszego korzystania przez Irlandię Północną z uprzywilejowanego dostępu do jednolitego rynku europejskiego i jest niezbędna do ochrony obywateli UE, a także integralności jednolitego rynku.
▶️Postępowania dotyczą:
🔘Niespełnienia wymogów unijnego kodeksu celnego w zakresie przepływu towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii
🔘Niewdrożenia przepisów UE dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym (Import One-Stop Shop_IOSS).
🔘Niewdrożenia ogólnych przepisów UE dotyczących podatków akcyzowych.
🔘Niewdrożenia przepisów UE dotyczących podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

 

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: https://ec.europa.eu/com…/presscorner/detail/en/ip_22_4663

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl