Klasyfikacja suplementów diety

23.05.2022

POWRÓT

Suplementy diety. Kto nigdy ich nie przyjmował, niech pierwszy rzuci kamieniem 😉

W dziale Trade Compliance nie tylko zażywa się suplementy diety 😉, ale przede wszystkim się je taryfikuje. Sprawa, na pierwszy rzut oka wydaje się być dosyć klarowna i nieskomplikowana, gdyż w Notach wyjaśniających do pozycji 2106, suplementy diety mają przydzielone swoje konkretne miejsce z numerem (16) i określane są jako: Preparaty (…), składające się z jednej lub więcej witamin, minerałów, aminokwasów, koncentratów, ekstraktów, izolatów lub podobnych substancji znajdujących się w żywności lub syntetycznych wersji takich substancji, pakowane jako uzupełnienie normalnej diety (…) Takie produkty są często pakowane w opakowania ze wskazaniem, że utrzymują ogólny stan zdrowia lub dobre samopoczucie, poprawiają wyniki sportowe, zapobiegają możliwym niedoborom żywieniowym lub korygują suboptymalne poziomy składników odżywczych. Preparaty te nie zawierają wystarczającej ilości składników aktywnych, aby zapewnić działanie terapeutyczne lub profilaktyczne przeciwko chorobom lub dolegliwościom innym niż odpowiednie niedobory żywieniowe [1].

 

Z punktu widzenia klasyfikacji towarowej jest to jednak kwestia pozornie łatwa, a dlaczego?

Nazwa pozycji taryfowej numer 2106 do której zakwalifikowano suplementy diety obejmuje Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zatem powinny tu trafić towary, których nie da się umieścić w taryfie celnej w żadnym innym miejscu.

 

A co, jeśli suplement diety zawiera w swoim składzie olej z wątroby rekina i nieznaczne ilości naturalnego aromatu oraz przeciwutleniacze? Czy pozycja 1504 o nazwie Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie nie wydaje się być bardziej trafna dla zaklasyfikowania takiego produktu? Noty wyjaśniające do tej pozycji jasno definiują artykuły, które powinny być do niej zaklasyfikowane [2]: Wątróbka dorsza i (…) pozostałych ryb są źródłem olejów o wysokiej zawartości witamin i innych substancji organicznych. Zatem wykorzystywane są głównie w medycynie. Oleje te klasyfikowane są do niniejszej pozycji, nawet jeśli przez naświetlanie lub w inny sposób zwiększono w nich zawartość witamin, ale klasyfikowane są do działu 30, gdy są pakowane jako leki lub są zemulgowane lub zawierają inne substancje dodane dla wykorzystania leczniczego.

 

Zgłębiając temat dalej …

Na opakowaniu analizowanego produktu widnieje jasna informacja, że jest to suplement diety. Co więcej w ulotce informacyjnej producent uwzględnia ilość poszczególnych składników aktywnych, które nie zapewniają działania terapeutycznego, profilaktycznego przeciwko chorobom lub dolegliwościom innym niż niedobór żywieniowy, dlatego też dział 30 taryfy celnej o nazwie Produkty farmaceutyczne nie jest bramy pod uwagę przy klasyfikacji suplementów diety.

 

Szczęśliwie mamy precedens

W czasie pracy naszego zespołu Trade Compliance nad rzeczonym tematem posiłkowaliśmy się ostatecznie wyrokiem Sądu Administracyjnego [3] oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) [4], gdzie rozważano bardzo podobne przypadki.  Rozprawiano nad suplementami diety zawierającymi w swoim składzie olej rybiego pochodzenia, które tak jak analizowany przez nas towar przeznaczone są do sprzedaży detalicznej, pakowane są w blistry bądź w niewielkie buteleczki z odmierzoną ilością kapsułek.

 

ETS orzekł w przywoływanym wyroku min., iż za obiektywne kryterium klasyfikacji można uznać przeznaczenie towaru, jeśli jest ono właściwe temu towarowi, co można potwierdzić według jego obiektywnych cech i właściwości.

 

Forma podawania produktu jest także wysoce istotną jego cechą. Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że otoczka kapsułki klasyfikowanego preparatu posiada funkcję suplementu żywnościowego, gdyż decyduje ona o konkretnym dozowaniu produktu.

 

Ponadto, w przypadku suplementu klasyfikowanego przez nasz dział Doradztwa celnego i tego z przytoczonych powyżej wyroków powołano się na regułę 3 a., czyli Ogólną Regułę Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS), która mówi, że jeżeli rozpatrujemy dwie pozycje dla jednego towaru, powinno się rozpatrywać jako pierwszą tą pozycję, która jest opisana w sposób bardziej szczegółowy.

 

W rozważanych pozycjach za bardziej szczegółową uznaje się pozycję taryfową 2106 [3,4].

 

Warto przy tej okazji pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustala wykładnie prawa wspólnotowego i ma znaczący wpływ na stosowanie tego prawa przez wszelakie sądy i organy administracji prawnej państw członkowskich, co warunkuje moc wiążącą we wszystkich tożsamych przypadkach, które mają miejsce w sądach krajów Unii Europejskiej.

 

Powyższy artykuł nie jest reklamą suplementów diety ani oleju z wątroby rekina. Raczej wskazuje i podkreśla poziom trudności i wielopłaszczyznowości pracy jaką wykonuje nasz dział Trade Compliance przy klasyfikacji bardzo różnorodnych produktów- także takich których początkowa analiza pod kątem taryfikacji wydaje się zupełnie nieskomplikowana 😉

 

Autor: Aleksandra Kołecka, była Classification Expert Rusak Business Services

 

Powyższy artykuł stanowi skrótowy i niepełny opis tematu.
Jeżeli interesuje Cię profesjonalne wsparcie merytoryczne w powyższym zakresie, skontaktuj się z naszymi specjalistami (
tc@rusak.pl) .

Literatura

[1] Noty do pozycji 2106

[2] Noty do pozycji 1504

[3] III SA/Łd 1117/2, Przyjęcie zgłoszenia celnego. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 r.

[4] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w sprawach połączonych C-410/08 do C-412/08 Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl