Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza nową usługę „e-Status”.

27.08.2018

AKTUALNOŚCI

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza nową usługę „e-Status”.
Będzie ona dostępna począwszy od godz. 9.00 dnia 10.09.2018 r., w systemie AES/STATUS.
Usługa e-Status umożliwi przedsiębiorcom dokonywanie w Polsce potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów przy użyciu danych z dokumentów T2L, T2LF lub T2LSM wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wymianę komunikatów w krajowym systemie AES. Dowodem na dokonanie potwierdzenia statusu będzie wydruk z krajowego systemu AES zawierający symbol T2L, T2LF lub T2LSM oraz numer MRN.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie tu: https://puesc.gov.pl/e-status