Kumulacja Paneurośródziemnomorska i Konwencja PEM

30.08.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:
  • System paneurośródziemnomorskiej kumulacji pochodzenia pozwala na zastosowanie kumulacji diagonalnej między UE, państwami EFTA, Turcją, krajami, które podpisały Deklarację Barcelońską, Bałkanami Zachodnimi i Wyspami Owczymi. Opiera się on na sieci umów o wolnym handlu o identycznych protokołach pochodzenia. Te protokoły dotyczące pochodzenia są zastępowane odniesieniem do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencja PEM).
  • Jedna konwencja ułatwi trwającą rewizję reguł pochodzenia PEM w celu ich unowocześnienia i uproszczenia.
  • UE jest w trakcie zmiany 21 protokołów dotyczących kwestii pochodzenia w obszarze PEM poprzez wdrożenie alternatywnego zbioru reguł pochodzenia. Przejściowe zmiany będę działać dwustronnie i będą stosowane wraz z regułami konwencji PEM. Nowe przepisy, zawierają znaczną ilość ulepszeń i uproszczeń w porównaniu z obecnie obowiązującą konwencją.
  • Na początek od 1 września 2021 r. nowe przepisy zaczną obowiązywać, między UE a Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Albanią, Jordanią i Wyspami Owczymi. Proces przyjmowania zmian do dwustronnych protokołów pochodzenia w sprawie reguł pochodzenia ze wszystkimi pozostałymi partnerami jest w toku i znajduje się na różnych etapach zaawansowania. Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej (TAXUD) wraz z ekspertami z UE i Turcji przygotowała Poradnik dotyczący przepisów przejściowych PEM.
  • Wprowadzane zmiany ustanowią nowy standard reguł pochodzenia obowiązujących między UE a jej paneurośródziemnomorskimi partnerami handlowymi. Umożliwią również dalszy rozwój zintegrowanych łańcuchów dostaw i handlu na obszarze, który stanowi ok. 60% handlu preferencyjnego UE, z korzyścią dla biznesu i rozwoju gospodarczego krajów strefy

 

➡️ Więcej informacji w temacie oraz poradnik dotyczący przepisów przejściowych PEM znajdziecie tutaj:
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl