Nowe zwolnienia z VAT dla importu

24.11.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:
  • Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dostosowujący polskie ustawodawstwo do prawa unijnego w zakresie nowych zwolnień z podatku VAT dla importu towarów związanych z reagowaniem na pandemię COVID-19.
  • Zmiany będą mieć zastosowanie również do importu ww. towarów dokonanego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia.
  • Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 3.11.2021 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług warunków stosowania tych zwolnień.
  • Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Źródło: podatki.biz.pl
➡️ Projekt rozporządzenia znajdziecie tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/…/1283…/dokument530684.pdf
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl