Nowy system preferencji taryfowych

23.09.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:

22 września 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący nowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) UE na lata 2024-2034. Unijne uzgodnienia GSP dotyczą łącznie 67 krajów.

Ustalenia obejmują:

a) program EBA (wszystko oprócz broni) dla krajów najsłabiej rozwiniętych, które korzystają z bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do rynku UE

b) Standardowy system GSP dla krajów o niskim i średnim dochodzie z korzyściami w postaci częściowego lub całkowitego zniesienia ceł

c) System GSP Plus na rzecz zrównoważonego rozwoju z korzyściami w postaci całkowitego zniesienia ceł dla beneficjentów, którzy akceptują dodatkowe wymogi zrównoważonego rozwoju.

Nowe uzgodnienia GSP  mają na celu:

a) promowanie poszanowania norm międzynarodowych

b) ułatwienie dostępu do systemu GSP+

c) zmianę okresu sprawozdawczego GSP z dwóch do trzech lat

d) przyspieszenie procesu cofania preferencji w przypadku naruszeń

e) zmianę metody obliczania progów ochronnych

f) kumulację reguł pochodzenia tak aby lepiej odpowiadała potrzebom rozwojowym, finansowym i handlowym państwa wnioskującego

e) stworzenie większych możliwości rozwoju gospodarczego dla beneficjentów GSP, w szczególności dla krajów najsłabiej rozwiniętych. Wniosek Komisji dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie GSP

 

➡️ Szczegóły znajdziecie tutaj: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159803.pdf

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl