Obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie

26.04.2021

POWRÓT

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w dniu 1 styczna 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej. Przepisy wprowadzają obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie.

 

W związku z powyższym rozpoczęto prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. z 2018 r., poz. 426), wprowadzającą obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia także w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie (dotychczas obowiązkowe było deklarowanie kraju pochodzenia towarów wyłącznie w przywozie).

 

Niezależnie od powyższego, chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany, już od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program ist@t do generowania zgłoszeń INTRASTAT oraz formularz zgłoszenia INTRASTAT, dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zostaną dostosowane do wprowadzanej zmiany. Ujmowanie nowej informacji w zgłoszeniach INTRASTAT będzie wymagało dostosowania komercyjnych systemów informatycznych.

 

Źródło: KAS

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl