EDIT: Obowiązkowe elektroniczne przedstawianie towaru w polskim urzędzie przeznaczenia

13.10.2021

POWRÓT

EDIT:

  • Komunikat IE507/IE007 należy przesłać po tym, gdy towar pojawia się fizycznie w oddziale celnym wyprowadzenia/ przeznaczenia.
  • Komunikat może wysłać agencja celna która złożyła zgłoszenie po informacji od kierowcy, agencja celna z oddziału celnego wyprowadzenia/przeznaczenia, przewoźnik, spedytor, terminal, PCS itd.
  • Na potrzeby przesyłania IE507/IE007 nie jest walidowana reprezentacja tak więc komunikat IE507/IE007 może wysłać każdy kto ma informację o dotarciu towaru do urzędu.
  • Przesyłanie IE507/IE007 od razu po zwolnieniu towaru do procedury powinno być wyeliminowane bowiem wprowadza organ celny w błąd i w przypadku nagminności takiego postępowania może zostać potraktowane za utrudnianie kontroli.

 

***

Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie zasada obowiązkowego elektronicznego przedstawienia towaru w polskim urzędzie przeznaczenia z wykorzystaniem odpowiednio komunikatu lE 507 wysyłanego do AES/ECS2 albo komunikatu lE 007 wysyłanego do NCST2.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji dotyczących powyższego obowiązku szczegółowo opisanych w Newsletterach KAS.

 

1. Wprowadzane zmiany nie będą dotyczyły drogowych przejść granicznych.
(ze strony organów celnych nie ma przeciwwskazań do tego, aby również i w tych lokalizacjach dokonywać elektronicznego przedstawienia towaru, ale nie będzie to obowiązkowe. Funkcjonariusze będą odnotowywać przedstawienie towaru na przejściu w taki sam sposób, w jaki funkcjonuje to obecnie, bez wywierania presji na kierowców, aby wpłynęły odpowiednie komunikaty elektroniczne).

 

2. Elektronicznego przedstawienia towaru należy dokonywać w momencie, w którym towar / środek transportu znajdzie się fizycznie w urzędzie celnym / miejscu wyznaczonym / miejscu uznanym.

 

3. Co do zasady, podmiot dokonujący elektronicznego przedstawienia towarów powinien być do tego umocowany (posiadać odpowiednie pełnomocnictwo). Jednakże organy celne nie zamierzają weryfikować faktu posiadania tegoż pełnomocnictwa (nie jest przewidziana walidacja powiązań). Należy natomiast zauważyć, że przesłanie odpowiedniego komunikatu niesie za sobą dla osoby, która go wysłała, odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność zawartych w nim danych. W sytuacji, w której nie będzie ona w stanie wylegitymować się przed organami celnymi odpowiednim pełnomocnictwem, zostanie uznana za działającą w swoim imieniu i na swoją rzecz.

 

4. Wprowadzane z dniem 01.10.2021 r. obowiązki dotyczące elektronicznego przedstawiania towarów nie mają bezpośredniej relacji z systemem SATOS. Umieszczone na stronie internetowej https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-awizacja informacje dotyczą raczej przyszłości niż stanu obecnego, a system SATOS zostanie wdrożony w późniejszym terminie, niezależnie od zmian wchodzących w życie za 2 dni.

 

5. Wprowadzane zmiany w największym stopniu będą dotyczyły portów morskich oraz lotniczych. W tym przypadku elektroniczne przedstawienie towaru będzie obowiązkowe. W interesie wszystkich stron obrotu towarowego jest ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za przesłanie odpowiednich komunikatów – agencja celna, przewoźnik, spedytor, terminal ?

 

Więcej szczegółów znajdziecie w poniższych newsletterach Krajowej Administracji Krajowej:

Newsletter Nr Z_53_2021 SATOS e-commerce

Newsletter Nr Z_55_2021

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl