Opłata za kontrole graniczne

30.12.2020

POWRÓT

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą ponosili koszty związane z czynnościami przeprowadzanymi w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od jej rezultatu.

Powyższa decyzja jest wynikiem zmiany art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właśnie.

Stawki należnych opłat określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1949).

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl