Pakiet akcyzowy

05.05.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:
 
  • Z dniem 1 maja weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która zawiera m.in. nowe rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu podatku akcyzowego, a także narzędzia mające pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym m.in. samochodów osobowych.
 
  • Jedną z ważniejszych zmian będących pewnego rodzaju ułatwieniem zarówno z punktu widzenia urzędnika jak i podatnika jest obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne), ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi.
 
  • Zgodnie z zapowiedziami nowe przepisy mają utrudnić życie firmom działającym w szarej strefie, szczególnie tym obracającym towarami akcyzowymi. Pierwszą przeszkodą dla chcących zarejestrować działalność akcyzową „zorganizowanych grup przestępczych” będzie urzędnik, który zgodnie z nowymi przepisami będzie mógł odmówić (mając uzasadnione podstawy) rejestracji podmiotowi, chcącemu obracać towarami akcyzowymi.
 
  • Ustawa uszczelnia także obrót paliwem, którego kontroli pod kątem pochodzenia będzie dokonywać nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale również Inspekcja Handlowa.
 
  • Nowe przepisy mają ponadto utrudniać odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony (który służy do produkcji nielegalnych napojów alkoholowych). Ustawa uszczelni także system poboru akcyzy paliw żeglugowych (zwolnione z tego podatku paliwo bywa nielegalnie wykorzystywane do innych pojazdów) oraz od samochodów osobowych.
 
  • Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA). Od 1 maja 2021 r. WIA będą ważne przez 5 lat od daty ich wydania, a nie jak dotychczas bezterminowo. Nowe przepisy dadzą również możliwość zmiany wydanej decyzji (np. jeśli przestanie być zgodna z przepisami) z urzędu lub na wniosek posiadacza WIA. Ustawa wprowadza ponadto obowiązek stosowania WIA przez jej posiadacza, którym może być wyłącznie podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy – dotychczas o WIA mogły występować wszystkie podmioty.
 
Źródło:
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl