POLITYKA I CELE JAKOŚCI

Nadrzędnym celem polityki jakości Rusak Business Services Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych Klientów w sektorze wysokiej jakości usług logistycznych, spedycyjnych i celnych. Dlatego też poczyniliśmy starania o uzyskanie certyfikatu AEO, który przyznawany jest wyłącznie najbardziej rzetelnym firmom pod względem finansowo-księgowym, spełniającym wszelkie wymogi dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji.

Certyfikat AEO to jednak nie wszystko. Zobowiązując się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) obejmującego Wewnętrzny System Kontroli (WSK), określamy następujące strategiczne cele jakości:

 • budowanie trwałych i pozytywnych relacji, zarówno z Klientami, dostawcami, jak i wewnątrz firmy,
 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego,
 • rozszerzenie asortymentu świadczonych usług na rynku oraz poszerzanie dostępu do rynku innych krajów,
 • utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,
 • optymalizowanie kosztów oferowanych usług.

Cele te są realizowane przez:

 • dostarczanie usług nowoczesnych i innowacyjnych w pełni profesjonalnie zaprojektowanych i realizowanych,
 • uwzględnianie kontekstu organizacji oraz ryzyk i szans,
 • zaangażowanie zarówno całej kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników w pracę na rzecz jakości,
 • ciągłe doskonalenie SZJ, ukierunkowane na integrację z innymi systemami zarządzania,
 • współpraca z Klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • partnerską współpracę z dostawcami,
 • doskonalenie wewnętrznej komunikacji w firmie,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury.

oraz w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli:

 • nadrzędność polityki jakości w stosunku do polityki kreowania przychodów,
 • zaniechanie obsługi obrotu towarowego, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym,
 • rygorystyczne egzekwowanie zasad WSK na wszystkich stanowiskach pracy,
 • nadzór Pełnomocnika ds. SZJ nad przebiegiem procesów WSK

Zadowolenie i satysfakcja Klientów oraz pracowników jest warunkiem trwałego powodzenia firmy.

Kierownictwo firm deklaruje, że wszyscy pracownicy współtworzą treść Polityki Jakości, a tym samym identyfikują się z jej celami i respektują założenia Systemu Zarządzania Jakością, a najwyższe kierownictwo ponosi odpowiedzialność za skuteczność SZJ.

Tomasz Rusak

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 30.03.2018

Certyfikat AEO

Upoważnionego Przedsiębiorcy posiadamy od 2009 roku. Skomplikowany proces certyfikacji AEO zweryfikował RUSAK Business Services jako firmę rzetelną pod względem finansowo-księgowym, spełniającą najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji. Posiadanie certyfikatu AEO pozwala nam korzystać z uproszczeń proceduralnych ze strony organów celnych i prowadzić skuteczny outsourcing.

Certyfikat AEO

Certyfikat WSK

uzyskaliśmy wdrażając Wewnętrzny System Kontroli, który umożliwia nam obsługę towarów strategicznych – podwójnego zastosowania i uzbrojenia.

Gazele Biznesu

Jako jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw sektora MŚP ponownie zostaliśmy laureatem prestiżowego rankingu Gazele Biznesu 2022.

Diamenty Forbesa

Kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się w gronie laureatów prestiżowego grona Diamentów Forbsa 2023. Diamenty Forbesa to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Tytuł Diament Forbesa 2023 jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce.

Forbes 2023

Rzetelna Firma

Rzetelny, wiarygodny i wypłacalny przedsiębiorca – to o my. Rusak Business Services Sp. z o.o. jest uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA. Przyznany nam Certyfikat Rzetelności potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.
Sprawdź nas: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/YV0FH7WO

Certyfikat Rzetelna Firma
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC