Procedura USZ

27.08.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:

Zgodnie z „ustawą o VAT”(z 20.05.2021), procedura USZ (uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro) opisana w art. 138i oraz 138j tej ustawy, co do zasady nie wymaga złożenia zabezpieczenia.

 

Gdy jednak w efekcie przeprowadzonej kontroli organ celny stwierdzi, że:

  • w zbiorczym zgłoszeniu celnym USZ kwota podatku została wskazana w wysokości innej niż całkowita kwota podatku wynikająca z ewidencji, w odniesieniu do przesyłek, od których podatek został pobrany lub powinien zostać pobrany ze względu na doręczenie przesyłki, lub
  • podatek wskazany w deklaracji miesięcznej nie został wpłacony w odpowiednim terminie, lub
  • nie złożono deklaracji, czyli zbiorczego zgłoszenia USZ,

 

to możliwość dalszego stosowania procedury USZ będzie uzależniona od złożenia zabezpieczenia kwoty podatku VAT, który powinien był być wykazany w zbiorczym zgłoszeniu celnym USZ (art. 138i ust. 14 ustawy o VAT).

 

* 138i. Import towarów w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro

* 138j. Konsekwencje nie pobrania podatku w prawidłowej wysokości przez osobę odpowiedzialną za pobór podatku.

Źródło: N E W S L E T T E R KAS Nr Z/58/2021 z dnia 26.08.2021 r. Newsletter nr Z_58_2021

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl