Profesjonalna agencja celna – dlaczego warto korzystać z usługi doradztwa celnego?

01.07.2021

POWRÓT

Każde przedsiębiorstwo, również takie które specjalizuje się w handlu międzynarodowym, zobowiązane jest do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w Polsce, ale także w innych krajach przepisami. Nad prawidłowością realizacji owych wymogów i formalności, powinni czuwać specjaliści zaznajomieni z obowiązującymi normami i procedurami postępowania. Dla firm, które w szeregach swoich pracowników nie posiadają takich specjalistów ratunkiem może okazać się pomoc ze strony profesjonalnej agencji celnej, która świadczy także usługi z zakresu consultingu celnego. O jakich konkretnie działaniach mowa?

Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z agencją celną?

Agencja celna może zapewnić wiele wymiernych korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa.

W przypadku outsourcingu usług celnych, jedną z korzyści są oszczędności finansowe, które koszty stałe zamieniają na zmienne, poprzez minimalizowanie kosztów osobowych i tych związanych z administrowaniem procesami logistycznymi. Powstałe w ten sposób korzyści operacyjne, oznaczają większą wydajność podczas realizacji odpraw celnych. Dodatkowym atutem jest także centralizacja odpraw oraz usprawnienie komunikacji, a ponadto ujednolicenie dokumentacji i procesu raportowania. Powstałe w wyniku prowadzenia działalności handlowej na poziomie międzynarodowym ryzyko przeniesione zostaje na podmiot pośredniczący- czyli w tym przypadku agencję celną.

Audyty celne

Przedsiębiorcy korzystający z usług agencji celnej, mogą liczyć także na kompleksowy audyt procesów związanych z odprawą celną, w tym dokumentacji celnej importowej oraz eksportowej. Działania z tego zakresu mogą być prowadzone zarówno na terenie zakładu, jak i poza nim w formie audytów zdalnych.

Taryfikacja

Korzystając z usługi doradztwa celnego, Klienci otrzymują także specjalistyczną analizę kodów celnych przedmiotowych towarów oraz wsparcie w występowaniu o Wiążącą Informację Taryfową (WIT).

Analiza przepisów oraz regulacji celnych

Wymiana handlowa na poziomie międzynarodowym to szereg przepisów oraz regulacji, zwłaszcza tych dotyczących kwestii celnych. Usługa doradztwa celnego w tym zakresie oznacza m.in. ekspercką analizę przepisów prawa celnego, wspartą profesjonalnyaudytem działalności przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące normy.

Pochodzenie

Reguły dotyczące pochodzenia są bardzo istotnym elementem, na bazie którego liczone są m.in. należności celne. Wiążą się one nie tylko z zasadami ustalania kraju pochodzenia danego towaru, ale też z jego dokumentowaniem. W ramach doradztwa celnego, Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu informacji o pochodzeniu towaru wraz z pełną dokumentacją.,

Procedury specjalne

Specjalne procedury inne niż tranzyt to np.:

– składowanie (skład celny oraz wolny obszar celny),

– szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie oraz odprawa czasowa),

– przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne).

Procedury specjalne są stanowią znaczące ułatwienie, w skomplikowanym prorcesie obrotu towarów zagranicą. W przypadku każdej z tych procedur, mówimy o realizacji odrębnego celu gospodarczego. Składowanie umożliwia przechowywanie towarów w składzie celnym, a uszlachetnianie czynne oraz końcowe przeznaczenie pozwala na to, aby importowany surowiec przetworzyć w gotowe produkty.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl