Rusak Customs Academy szkoli największych!

04.07.2019

AKTUALNOŚCI

Pod koniec maja wykładowca akademicki Dr Agnieszka Milczarczyk- Wożniak przeprowadziła kolejne szkolenie poświęcone zagadnieniom Cusotms Compliance oraz regułom pochodzenia towarów. Rusak Customs Academy zawitała tym razem do Oławy na zaproszenie firmy Electrolux.

Tematyka szkolenia dotyczyła dwóch obszarów prawa celnego. Pierwsza część spotkania dotyczyła polityki customs compliance oraz jej znaczenia w realizacji obsługi celnej. W tym celu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z odprawą celną towarów. Tematyka spotkania była przekrojowa i objęła zagadnienia dotyczące postępowania celnego, taryfy celnej, wartości celnej, procedur oraz uproszczeń celnych. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące długu celnego, dozoru celnego, warunków dostawy oraz ograniczeń obrotu towarowego.
Tematem drugiej części szkolenia były aspekty prawne i praktyczne dotyczące reguł pochodzenia towarów. W tym celu zostały omówione zagadnienia dotyczące niepreferencyjnych i preferencyjnych reguł pochodzenia towarów oraz sposoby jego dokumentowania /w tym uproszczonego/. Przybliżone zostały również pojęcia: wystarczającego przetworzenia, ceny ex works, towarów całkowicie uzyskanych oraz tzw. zwyczajowych czynności. W części praktycznej, dokonano analizy ustalania pochodzenia towarów firmy, na przykładzie wybranych produktów. Spotkaniu towarzyszyła merytoryczna dyskusja.