Rusak Customs Academy szkoli w Gdyni

15.05.2019

AKTUALNOŚCI

Rusak Customs Academy ma za sobą kolejne warsztaty.

W kwietniu w Gdyni, na zaproszenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT) przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące uwarunkowań międzynarodowego obrotu towarowego.

Dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak omówiła istotne z punktu widzenia Klienta kwestie związane z odprawą celną towarów.
Tematyka spotkania była przekrojowa i objęła szereg zagadnień takich jak: rodzaje procedur celnych, ustalania wartości celnej, warunków dostawy towarów – Incoterms, dokumentów odprawy celnej, uproszczeń celnych (w tym statusu AEO).
Ważną część szkolenia stanowiły także przepisy dotyczące magazynowania i składowania towarów oraz związane z tym pojęcia dozoru celnego, kontroli celnej, rewizji celnej oraz statusu celnego towarów.
W ramach warsztatów podjęty został także temat związanych z obowiązkami firmy w zakresie przedstawicielstwa celnego oraz ograniczeń międzynarodowego obrotu towarowego.

Jak zawsze szkolenie zakończyło się merytoryczną dyskusją poświęconą zagadnieniom i problemom jakich nasz Klient doświadcza w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń:
Rusak Customs Academy