Skład celny, podatkowy i magazyn krajowy Rusak Business Services

18.12.2018

AKTUALNOŚCI

Skład podatkowy to posiadający specjalny status (pozwolenie organów skarbowych) magazyn, w którym towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane czy przetwarzane. Do składu podatkowego wyroby akcyzowe mogą być wprowadzane lub wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. Korzystanie ze składu podatkowego daje przedsiębiorcy możliwości odroczenia płatności podatku akcyzowego do momentu opuszczenia składu podatkowego w celu wprowadzenia towaru do obrotu. W składzie podatkowym istnieje także możliwość nanoszenia znaków akcyzy (banderol) na wyrobu akcyzowe. Usługi jakie świadczymy obejmują:
– zamykanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zawieszoną akcyzą
– wprowadzanie na skład podatkowy
– przechowywanie wyrobów akcyzowych
– nanoszenie znaków akcyzy
– wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Skład celny to miejsce na terytorium UE (magazyn) zatwierdzone przez organy celne, przeznaczone do składowania celnego towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Towary te w czasie składowania w składzie celnym nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Podstawowa różnica pomiędzy składem podatkowym a celnym dotyczy statusu celnego towarów w tychże składach: w składzie celnym przechowywane są towary o statusie nieunijnym, podczas gdy w składzie podatkowym są to wyłącznie towary unijne. Ponadto w składzie podatkowym można przechowywać jedynie wyroby akcyzowe (i to objęte stawką akcyzy inną niż zero), podczas gdy w składzie celnym nie ma tego typu ograniczeń.

Magazyn krajowy służy do przechowywania towarów, które nie wymagają składowania w składzie celnym lub podatkowym. Do magazynu krajowego są wprowadzane towary po ich wyprowadzeniu ze składu celnego lub składu podatkowego i oczekują tam na transport do odbiorców.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 12 listopada 2019 r.
Rusak Business Services Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: Rusak Business Services Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 6
03-231 Warszawa

Numery telefonowów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Z poważaniem Zarząd Rusak Business Services Sp. z o.o.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /test/front/head.php:21) in /test/front/footer.php on line 162