System Rozliczeń Procedur Specjalnych (RPS) już, tuż, tuż

19.04.2021

Unijne prawo celne przewiduje stosowanie specjalnych narzędzi do promowania i ułatwiania procesu produkcji w Unii Europejskiej (UE) oraz do wspierania działalności eksportowej producentów unijnych.

 

Tym narzędziem są specjalne procedury celne takie jak: procedura uszlachetniania czynnego/biernego, składu celnego, odprawy czasowej czy końcowego przeznaczenia.

 

Specjalne procedury celne nie tylko dają przedsiębiorcom wyjątkowe możliwości, ale także nakładają na posiadacza pozwolenia na stosowanie jednej z w/w procedur szereg obowiązków. Coś za coś 😉 Jednym z nich jest terminowe składanie rozliczeń procedury do organu kontrolnego (zgodnie z art. 175 Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego/UKC).

 

Aktualnie w praktyce wygląda to tak, że każdy wnioskodawca (starający się o możliwość stosowania procedury specjalnej) oddzielnie ustala z organem nadzorującym formę składania wspomnianych rozliczeń: papierowo czy elektronicznie, wydruk systemowy czy zestawienie itd. Ten fakt obrazuje jak wiele różnych sposobów rozliczania już formalnie funkcjonuje…

 

W celu ujednolicenia metody rozliczania procedur specjalnych, administracja celna rozpoczęła wdrażanie systemu RPS – Rozliczeń Procedur Specjalnych. Implementacja tego systemu jest również wynikiem działań prowadzonych w ramach art. 16 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) jakie Państwa Członkowskie, w tym Polska, mają za zadanie realizować we współpracy z Komisją Europejską, tj. tworzyć i rozwijać elektroniczne systemy wymiany informacji.  Działania te mają doprowadzić do pełnej elektronizacji postępowania celnego.

 

Oprócz zunifikowania sposobu rozliczania narzędzie RPS ma za zadanie także:

  • wpierać funkcjonariuszy celnych w realizacji czynności kontrolnych (monitoring pozwoleń i podmiotów);
  • zapewnić terminowość rozliczeń i ich płynność poprzez zestaw reguł walidacyjnych i alertów;
  • ujednolicić sposób wydawania pozwoleń na procedury specjalne;
  • wesprzeć funkcjonariuszy celnych przy wydawaniu decyzji w postępowaniach dotyczących procedur specjalnych;

 

Propozycje działań w ramach systemu RPS przedstawione przez administrację celną brzmią dość obiecująco. My oczywiście należymy do grupy wielkich entuzjastów opowiadających się za elektronizacją i standaryzacją wymiany danych, jednak z owacjami na stojąco jeszcze poczekamy 😉 Chcemy przekonać się jak w praktyce będzie wyglądała ich realizacja. Osobiście mam nadzieję, że zaprojektowane i wdrożone rozwiązania będą optymalne i funkcjonalne dla wszystkich uczestników procesu, w tym naszych Klientów: zarówno tych z kilkoma operacjami miesięcznie jak i tych którzy mają tych operacji tysiące. Czas pokaże…

 

Autor: Marta Piech-Ogurek, Sr. Trade Compliance Manager Rusak Business Services

 

Powyższy artykuł stanowi skrótowy i niepełny opis tematu.
Jeżeli interesuje Cię profesjonalne wsparcie merytoryczne w powyższym zakresie, skontaktuj się z naszymi specjalistami (
tc@rusak.pl) .

 

Źródło:

Prezentacja i szkolenie dla podmiotów autorstwa Michała Kamińskiego z dn. 16 marca 2021

 

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl