Tranzyt towarów

Jednym z najistotniejszych pojęć, związanych z branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) jest tranzyt towarów – znajomość tej procedury jest istotna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się importem i eksportem towarów.

Czym jest tranzyt towarów?

Tranzyt to przewóz towarów przez terytorium kraju (z jednego państwa do drugiego), w którym nie znajduje się punkt załadunku ani rozładunku. Przykład? Sprowadzając towary z Polski do Austrii, tranzyt może mieć miejsce np. w Czechach. W wyniku zniesienia barier celnych na terenie Unii Europejskiej, transport takich towarów przez kraje członkowskie, jest zwolniony z przewozowych opłat celnych, a także nie podlega polityce handlowej. Regulowany jest przez umowy międzynarodowe, do których zaliczamy Konwencję i Statut o wolności tranzytu, a także Konwencję o handlu tranzytowym krajów bez dostępu do morza.

Tranzyt dzielimy na bezpośredni oraz pośredni:

Bezpośredni tranzyt towarów

Ma  miejsce gdy transportowany przez terytorium danego kraju towar, nie jest przeładowywany czy składowany. Mówiąc prościej – dany towar transportowany jest bezpośrednio z jednego punktu do drugiego.

Pośredni tranzyt towarów

Ma miejsce gdy transportowany przez terytorium danego kraju towar, jest czasowo składowany – np. ze względu na konieczność zmiany środka transportu (z samochodu ciężarowego na statek itp.).

Tranzyt dzielimy także na wewnętrzny i zewnętrzny.

Tranzyt wewnętrzny dotyczy towarów  niepodlegających wolnemu obrotowi, pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej (są to np. towary akcyzowe) lub towarów w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożonych przez państwa trzecie np. Szwajcarię.

Tranzyt zewnętrzny obejmuje towary pod kontrolą urzędu celnego, pochodzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

W takim wypadku cały proces podlega polityce handlowej oraz opłatom celnym, jakie zostały ustalone dla takiego kraju. Konieczne jest więc dopełnienie wszelkich formalności celnych, w czym oczywiście pomaga Klientom doświadczona agencja celna.

Pomoc w tranzycie towarów i obsłudze celnej

Jako specjaliści w zakresie usług celnych, zapewniamy Klientom kompleksową pomoc w zakresie procedur i formalności celnych, związanych z transportem towarów przez terytorium kraju trzeciego. Dzięki pomocy specjalistów posiadających 30-letnie doświadczenie w branży celnej, Klienci znacznie usprawnią funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw,  unikając niepotrzebnych problemów czy zbędnych dodatkowych kosztów, jakie generować mogą procedury celne. Zapraszamy do kontaktu w celu podjęcia współpracy z naszymi specjalistami!

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl