Uszlachetnianie towaru

W kontekście odprawy celnej obowiązuje wiele procedur, których przedsiębiorcy, zajmujący się importem oraz eksportem towarów, powinni być świadomi. Szczególnie istotna może okazać się znajomość procedur specjalnych odprawy celnej, do których zaliczamy uszlachetnianie towarów – czynne i bierne. Czym jest?

Co to jest uszlachetnianie towarów?

Uszlachetnianie towarów to tzw. procedura specjalna odprawy celnej – dzięki jej zastosowaniu, możliwe jest czasowe przywożenie lub wywożenie towarów na i z obszaru celnego Unii Europejskiej oraz poddawanie ich procesom przetwarzania, takim jak naprawa, obróbka czy montaż. W ten sposób zyskuje się korzyść w postaci zwolnienia z należności celnych przywozowych (częściowego, a nawet całkowitego). Uszlachetnianie dzielimy na bierne i czynne.

Uszlachetnianie bierne

Ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca pragnie czasowo uszlachetniać towar unijny (poddać go procesowi przetwarzania) poza unijnym obszarem celnym . Dopuszczenie produktów powstałych w wyniku tych procesów do obrotu  następuje z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na uszlachetnianie bierne? Wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę firmy na obszarze celnym Unii Europejskiej, poza pewnymi wyjątkami. Uszlachetnianie nie dotyczy towarów, których wywóz wiąże się z umorzeniem należności celnych przewozowych albo udzieleniem refundacji wywozowych. Co więcej, nie obowiązuje również dla towarów, w przypadku których zostało zastosowane zwolnienie z cła lub obniżono stawkę celną – np. ze względu na ich końcowe przeznaczenie.

Uszlachetnianie czynne

Pozwala na poddanie na unijnym obszarze celnym jednego lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów nieunijnych lub unijnych. Dzięki takiemu pozwoleniu, możliwe jest uniknięcie opłat celnych przewozowych. Co więcej, taka procedura umożliwia poddanie towaru jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania. Również w tym wypadku pozwolenie może uzyskać przedsiębiorstwo, które znajduje się na terenie Unii Europejskiej i które na jej terytorium przeprowadza procesy przetwarzania towarów. Pomożemy Ci w uzyskaniu pozwolenia!

Chcąc uzyskać możliwość korzystania z procedury uszlachetniania towarów, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku i odpowiednich dokumentów w formie załączników, a także złożenie zabezpieczenia celnego. Rusak Business Services, specjalizując się w usługach celnych od lat, pomaga Klientom w procesie wnioskowania o pozwolenie na procedurę uszlachetniania. Zachęcamy do kontaktu – nasz Dział Doradztwa celnego Trade Compliance  wyjaśni wszelkie kwestie formalne i dostosuje zakres działań do Twoich indywidualnych potrzeb!

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC