Wielka Brytania w WPT?

15.02.2019

AKTUALNOŚCI

Wielka Brytania w przypadku Brexit no-deal przystąpi z dniem 30.03.2019 r. do Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytu, co znacznie ułatwi obsługę eksportów z UE do UK oraz import towarów brytyjskich do Unii.

Największą zaletą Wspólnej Procedury Tranzytu jest ułatwienie i uproszczenie czynności przewozu związanych z pokonywaniem granic. Przewozy odbywają się na podstawie jednego dokumentu tranzytowego (T1/T2), za jednym zabezpieczeniem, składanym w urzędzie wyjścia i ważnym na cały przewóz. W urzędach celnych granicznych formalności celne są zredukowane do niezbędnego minimum. Obecnie stron Konwencji jest siedem: Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii oraz Serbia, co daje łącznie 34 państwa. Po przystąpieniu Wielkiej Brytanii będzie 8 stron / 34 państwa.

Convention common transit procedure_en