Wyciek danych osobowych agentów celnych z KAS

08.11.2021

POWRÓT

Na stronie PUESC opublikowano informację nt. wycieku danych osobowych agentów celnych.

 

W wyniku błędu osoby postronne mogły uzyskać dostęp do pełnego zestawu danych agentów celnych, tj.:

  • numeru PESEL,
  • adresu zamieszkania i adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  • numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL).

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://puesc.gov.pl/aktualnoscip_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=615878277

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl