Zimbabwe stosuje REX

02.09.2021

POWRÓT

Rusak Trade Compliance News informuje:

Jak informuje Departament Ceł od dnia 1 lipca 2021 r. Zimbabwe rozpoczęło stosowanie systemu zarejestrowanych eksporterów REX.

Oznacza to, że od początku lipca przywóz produktów pochodzących z Zimbabwe na obszar celny UE, dokonywany na podstawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym, korzysta z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w tej umowie na podstawie dowodu pochodzenia w formie „deklaracji na fakturze” sporządzonej przez:

  • eksportera z Zimbabwe zarejestrowanego w unijnym systemie REX lub
  • każdego eksportera z Zimbabwe (niezarejestrowanego w REX), ale tylko w przypadku przesyłek, których wartość nie przekracza 6000 EUR.

Do czasu opublikowania przez Komisję Europejską w Dz. Urz. UE serii C oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie, przy przywozie do UE można posługiwać się także świadectwami EUR. 1, które będą jeszcze przejściowo wystawiane przez Zimbabwe.

 

➡️ Źródło: Newsletter Nr Z_59_2021 z dnia 01.09.2021 r.
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl