Zmiany w Rozporządzeniu Delegowanym dotyczące pochodzenia niepreferencyjnego

17.11.2021

POWRÓT

W pierwszej połowie br. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 (nazywanego dalej – Rozporządzeniem) do unijnego kodeksu celnego, a w szczególności do części dotyczącej pochodzenia niepreferencyjnego towarów (projekt zmian został przyjęty przez KE 30.07.2021 r.)

 

Jedna ze zmian dotyczy art. 31 Rozporządzenia definiującego towary całkowicie uzyskane w danym państwie lub terytorium, a dokładnie litery b tego artykułu, modyfikując jego brzmienie w następujący sposób:

 

z…produkty roślinne tam zebrane;

na…produkty roślinne uprawiane i zebrane tylko tam;

 

Co będzie oznaczało, że produkty roślinne nabędą pochodzenie kraju wywozu, jeśli będą w nim zarówno uprawiane jak i zebrane. Jeśli jednak te warunki nie zostaną spełnione, to pochodzenie takich towarów powinno być ustalane według zasad dla towarów, w których produkcję zaangażowane jest więcej niż jedno państwo lub terytorium.

 

Następna zmiana dotyczy właśnie tego zakresu, a konkretnie art. 34 Rozporządzenia mówiącego o minimalnych operacjach. Dodano w nim akapit, zgodnie z którym, jeśli przetworzenie dokonane w kraju wywozu uznaje się za operację minimalną (czyli nienadającą pochodzenia), to towar nieobjęty załącznikiem 22-01 Rozporządzenia pochodzi z:

 

„…państwa lub terytorium, z którego pochodzi większa część materiałów. Jeżeli produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 1–29 lub 31–40 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie masy tych materiałów. W przypadku gdy produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 30 lub 41–97 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie wartości tych materiałów.”

 

Powyższa zmiana powinna być stosowana analogicznie przy ustalaniu pochodzenia towarów, w których produkcję zaangażowane jest więcej niż jedno państwo lub terytorium, również w sytuacji, kiedy operacje obróbki bądź przetwarzania nie są uznane za ekonomicznie uzasadnione. O takim trybie postępowania świadczy zmiana naniesiona w akapicie trzecim art. 33 Rozporządzenia.

 

Kolejne wprowadzane w Rozporządzeniu aktualizacje odnoszą się do definicji podstawowych części zamiennych towarów wymienionych w sekcjach XVI, XVII i XVIII Nomenklatury scalonej, „uprzednio dopuszczonych do swobodnego obrotu i uznanych za mające to samo pochodzenie co te towary, jeżeli włączenie podstawowych części zamiennych na etapie produkcji nie zmieniłoby ich pochodzenia.” Artykuł 35 ust. 3 lit. a został zmodyfikowany w następujący sposób:

 

z…komponenty,  bez  których właściwe funkcjonowanie dopuszczonych do obrotu lub uprzednio wywiezionych części wyposażenia, maszyny, aparatu lub pojazdu, nie może zostać zapewnione;

 

na …komponenty, bez których nie można zapewnić prawidłowego działania sprzętu, maszyny, aparatury lub pojazdu, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu;

 

Aktualizacją objęte zostały również załączniki do Rozporządzenia: 22-01, 22-02, 22-04. Główne zmiany wynikają z faktu przyszłorocznej aktualizacji Harmonized System  (HS 2022),  w którym zmieni się brzmienie wybranych pozycji HS, a także zostanie dodanych kilka nowych, jak np. 3009 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, nadające się do spożycia przez ludzi.

 

Rozporządzenie wprowadzające powyższe zmiany wchodzi w życie 30 listopada 2021 r. natomiast art.1 pkt. 5,6 i 7 będą stosowane od 1 stycznia 2022 r.

 

Autor: Paulina Grajek, Customs Analyst Rusak Business Services

 

Powyższy artykuł stanowi skrótowy i niepełny opis tematu.
Jeżeli interesuje Cię profesjonalne wsparcie merytoryczne w powyższym zakresie, skontaktuj się z naszymi specjalistami (
tc@rusak.pl).

 

Źródło:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1934&from=PL

 

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl