Skład podatkowy - akcyza

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uruchomiliśmy w Warszawie własny skład podatkowy, świadczący usługi w zakresie wyrobów alkoholowych oraz olejów smarowych.

Ponadto wspieramy naszych Klientów w szerokim zakresie dotyczącym spraw związanych z obsługą akcyzową, takich jak:

 • Rejestracja podmiotów w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)
 • Uzyskiwanie pozwoleń przewidzianych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym (pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego, pozwolenie na działanie jako zarejestrowany odbiorca)
 • Wnioskowanie o wydanie zabezpieczenia generalnego, ryczałtowego oraz zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia
 • Obsługa systemu EMCS: otwieranie i zamykanie dokumentów e-AD
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji przewidzianych w przepisach prawa akcyzowego
 • Obsługa nabyć wewnątrzwspólnotowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • Obsługa składów podatkowych
 • Obsługa nabyć wewnątrzwspólnotowych w procedurze zapłaconej akcyzy.
 • Wnioskowanie o wpis do rejestru podmiotów pośredniczących lub zużywających
 • Składanie deklaracji AKC-U, AKC-4 , AKC-4zo
 • Wsparcie w zakresie uzyskiwania banderoli podatkowych, legalizacyjnych
 • Składanie sprawozdań i raportów do Urzędu Regulacji Energetyki

Specjalizujemy się w obsłudze alkoholi oraz olejów smarowych.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu:

csc@rusak.pl

+48 787 25 22 55 (+48 RUSAKCALL)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC