POLITYKA I CELE JAKOŚCI

Nadrzędnym celem polityki jakości Rusak Business Services jest zaspokajanie potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych Klientów w sektorze wysokiej jakości usług logistycznych, spedycyjnych i celnych.

Zobowiązując się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) obejmującego Wewnętrzny System Kontroli (WSK), a także posiadając certyfikat AEO, określamy następujące strategiczne cele jakości:

 • budowanie trwałych i pozytywnych relacji, zarówno z Klientami, Kontrahentami, jak i wewnątrz firmy,
 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego,
 • rozszerzanie asortymentu świadczonych usług na rynku krajowym oraz poszerzanie dostępu do rynków innych krajów,
 • utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,
 • optymalizowanie kosztów oferowanych usług.

Cele te są realizowane przez:

 • dostarczanie innowacyjnych usług, zaprojektowanych i realizowanych w pełni profesjonalnie,
 • zaangażowanie zarówno całej kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników w pracę na rzecz jakości,
 • ciągłe doskonalenie SZJ, ukierunkowane na integrację z innymi systemami zarządzania,
 • współpracę z Klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • partnerską współpracę z dostawcami,
 • udoskonalanie komunikacji wewnątrz firmy,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury;

oraz w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli:

 • nadrzędność polityki jakości w stosunku do polityki kreowania przychodów,
 • zaniechanie obsługi obrotu towarowego, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym,
 • rygorystyczne egzekwowanie zasad WSK na wszystkich stanowiskach pracy,
 • nadzór Pełnomocnika ds. SZJ nad przebiegiem procesów WSK.

Zadowolenie i satysfakcja Klientów oraz pracowników jest warunkiem powodzenia firmy. Podobnie jak wzajemnie zaufanie – dbamy o to, aby wszelkie informacje dotyczące naszych Klientów przykazywane nam były w sposób w pełni bezpieczny. Potwierdzeniem powyższego jest certyfikat AEO.

Kierownictwo firmy deklaruje, że wszyscy pracownicy współtworzą treść Polityki Jakości, a tym samym identyfikują się z jej celami i respektują założenia Systemu Jakości.

Certyfikat AEO

Upoważnionego Przedsiębiorcy posiadamy od 2009 roku. Skomplikowany proces certyfikacji zweryfikował RUSAK Business Services jako firmę rzetelną pod względem finansowo-księgowym, spełniającą najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji. Posiadanie certyfikatu AEO pozwala nam korzystać z uproszczeń proceduralnych ze strony organów celnych i prowadzić skuteczny outsourcing.

Certyfikat AEO

Certyfikat ISO uzyskaliśmy w 2004 roku – posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009.

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO

Certyfikat WSK uzyskaliśmy wdrażając Wewnętrzny System Kontroli, który umożliwia nam obsługę towarów strategicznych – podwójnego zastosowania i uzbrojenia.

Certyfikat WSK