Polityka i cele jakości

Nadrzędnym celem polityki jakości przyjętej przez Rusak Business Services Sp. z o.o. oraz Rusak East Sp. z .o.o jest zaspokajanie potrzeb o charakterze biznesowym i spełnienie oczekiwań wyrażanych przez naszych Klientów w zakresie wysokiej jakości usług logistycznych, spedycyjnych i celnych. Z tego względu spółka poczyniła stosowne kroki administracyjne w celu uzyskania certyfikatu AEO. Status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator, w skrócie AEO) przyznawany jest wyłącznie podmiotom wykazującym wysoką rzetelność działań pod względem finansowo-księgowym i spełniającym wszelkie wymogi dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji.

Status AEO umożliwia naszej firmie realizację zadań w trybie uproszczonym, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą obsługę Klientów. Naszym priorytetem jest zapewnienie kontrahentom optymalnych warunków współpracy z możliwością wykorzystania wszystkich przywilejów, jakie niesie ze sobą certyfikat AEO.

Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO to jednak nie wszystko. Zobowiązując się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), obejmującego Wewnętrzny System Kontroli (WSK), określamy następujące strategiczne cele jakości:

 • budowanie trwałych i pozytywnych relacji zarówno z Klientami oraz dostawcami, jak i wewnątrz zespołu pracowniczego firmy,
 • budowanie i utrzymanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego,
 • rozszerzenie pakietu świadczonych usług na rynku krajowym oraz poszerzanie dostępu do rynku międzynarodowego,
 • utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,
 • optymalizowanie kosztów oferowanych usług względem oczekiwań Klientów, jak i sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.

Cele te są realizowane przez:

 • świadczenie usług w sposób nowoczesny i z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • uwzględnianie kontekstu organizacji oraz równania ryzyka i szans,
 • zaangażowanie zarówno całej kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników w działania na rzecz utrzymania najwyższej jakości pracy,
 • ciągłe doskonalenie SZJ, ukierunkowane na integrację z innymi systemami zarządzania,
 • prawidłowo prowadzoną współpracę z Klientami, opierającą się na gruntownym poznaniu ich potrzeb i oczekiwań,
 • partnerską i uczciwą współpracę z dostawcami,
 • doskonalenie wewnętrznego systemu komunikacji w firmie,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości zawodowej pracowników,
 • ciągłe udoskonalenie środowiska pracy i wykorzystywanej

oraz w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli przez:

 • utrzymanie nadrzędności polityki jakości w stosunku do polityki kreowania przychodów,
 • zaniechanie obsługi obrotu towarowego w sytuacji, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym,
 • rygorystyczne egzekwowanie zasad WSK na wszystkich stanowiskach pracy i podczas realizowania usług każdego rodzaju,
 • nadzór Pełnomocnika ds. SZJ nad przebiegiem procesów WSK.

Stanowczo podkreślamy, że zadowolenie i satysfakcja Klientów oraz pracowników są warunkiem trwałego powodzenia oraz prawidłowego rozwoju naszej firmy.

Kierownictwo Rusak Business Services deklaruje, że wszyscy pracownicy współtworzą treść Polityki Jakości, a tym samym identyfikują się z jej celami i respektują założenia Systemu Zarządzania Jakością, a najwyższe kierownictwo ponosi odpowiedzialność za skuteczność SZJ.

Tomasz Rusak
Prezes Zarządu
Warszawa, dnia 30.03.2018

Certyfikaty

Świadectwo AEO

Upoważnionego Przedsiębiorcy posiadamy od 2009 roku. Skomplikowany proces certyfikacji AEO zweryfikował RUSAK Business Services jako firmę rzetelną pod względem finansowo-księgowym, spełniającą najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji. Posiadanie certyfikatu AEO pozwala nam korzystać z uproszczeń proceduralnych ze strony organów celnych i prowadzić skuteczny outsourcing.

Pozwolenie AEO dla Rusak East

RUSAK East uzyskał certyfikat w 2020r.

Gazele Biznesu

Jako jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw sektora MŚP ponownie zostaliśmy laureatem prestiżowego rankingu Gazele Biznesu 2022.

Diamenty Forbesa

Kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się w gronie laureatów prestiżowego grona Diamentów Forbsa 2023. Diamenty Forbesa to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Tytuł Diament Forbesa 2023 jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce.

Rzetelna Firma

Rzetelny, wiarygodny i wypłacalny przedsiębiorca – to o my. Rusak Business Services Sp. z o.o. jest uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA. Przyznany nam Certyfikat Rzetelności potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Sprawdź nas: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/YV0FH7WO

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA