Odroczony VAT

Odroczony VAT występuje przy imporcie towarów do naszego kraju, a skorzystanie z możliwości odroczenia pozwala rozliczyć podatek dopiero w kolejnej deklaracji podatkowej. Zasada ta obowiązuje w naszym kraju od 2008 roku, dzięki czemu polscy importerzy nie muszą już korzystać z odprawy celnej w porcie w Hamburgu, gdzie możliwość odroczenia VAT-u obowiązuje od dłuższego czasu, ale mogą to robić również w polskich portach. Odroczony VAT to duże ułatwienie dla zdecydowanej większości importerów – pozwala utrzymać płynność finansową

Wszystko o odroczonym Vacie

O odprawie celnej z odroczonym podatkiem VAT mówi artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami, importer może odroczyć płatność podatku VAT7, gdy jego przedsiębiorstwo rozlicza się w systemie miesięcznym oraz podatku VAT7D, gdy firma rozlicza się kwartalnie. Jaką korzyść daje stosowanie odroczonego VAT-u? Przede wszystkim importer może dowolnie dysponować swoimi środkami finansowymi, bez konieczności zamrażania konkretnych kwot. Jedynym problemem może być brak wypłacalności firmy – w takim przypadku agencja celna może nie zgodzić się na odroczony VAT, ponieważ w przypadku braku płatności ze strony przedsiębiorcy, obowiązek jego opłacenia spadnie właśnie na agencję.

UWAGA! Aby skorzystać z odroczonego VAT-u, konieczne jest wypełnienie wielu formalności – na miesiąc przed odprawą celną. Co należy zrobić, aby uzyskać odroczony VAT? Przede wszystkim poinformować o swoim zamiarze Urząd Celny, a także potwierdzić w nim swoją wypłacalność. Do tego celu wystarczy przedstawić oświadczenie o tym, że nie zalega się z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Masz wątpliwości? Zgłoś się do nas!

Jako specjaliści w zakresie obsługi celnej, doskonale znamy wszelkie procedury związane z odroczonym VAT-em. Jeżeli więc chcesz z niego skorzystać, ale masz jakiekolwiek wątpliwości związane z kolejnym krokiem – skontaktuj się z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na Twoje pytania i wspomogą Cię w staraniach o procedurę odroczonego VAT-u.

Dzięki temu szybciej załatwisz wszelkie formalności i będziesz mógł skupić się na swojej podstawowej działalności!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA