Rozporządzenia klasyfikacyjne - marcowy update

2024/04/03

🔔 Zapraszamy na aktualizację Rozporządzeń klasyfikacyjnych.
▶️Z początkiem kwietnia prezentujemy podsumowanie rozporządzeń publikowanych w ubiegłym miesiącu.
✔️W marcu 2024 r. ukazały się trzy nowe Rozporządzenia klasyfikacyjne.
1️⃣Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/964 z dnia 21 marca 2024 r.
▶️Dotyczy klasyfikacji zegarków typu „smartwatch” o określonych możliwościach jako zegarków w dziale 91.
🔘Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32024R0964&qid=1712045327068
📆 Wchodzi w życie 16.04.2024
2️⃣Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/965 z dnia 21 marca 2024 r.
▶️Dotyczy klasyfikacji obuwia wykonanego z dzianiny, 100% wełny na podeszwie z tworzywa sztucznego, przykład wykluczenia klasyfikacji jako obuwia sportowego.
🔘Link: Rozporządzenie wykonawcze – UE – 2024/965 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
📆 Wchodzi w życie 16.04.2024
3️⃣Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/966 z dnia 21 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1966/94 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 3176/94
▶️Dotyczy klasyfikacji tzw. „wsypy” na poduszkę i ujednolicenia klasyfikacji takiego towaru, gdyż wcześniejsze w/w rozporządzenia podawały niezgodne klasyfikacje.
🔘Link: Rozporządzenie wykonawcze – UE – 2024/966 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
🔘Link do uchylanego rozporządzenia: Rozporządzenie – 3176/94 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
🔘Link do zmienianego rozporządzenia: Rozporządzenie – 1966/94 – EN – EUR-Lex (europa.eu) (załącznik, tabela punkt 7)
🔘Link do częściowo uchylanego rozporządzenia w sposób dorozumiany: Rozporządzenie wykonawcze – 441/2013 – EN – EUR-Lex (europa.eu) (załącznik I, tabela punkt 31)
📆 Wchodzi w życie 16.04.2024
📣Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z rozporządzeniami klasyfikacyjnymi, w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 34 ust.9 UKC ( EUR-Lex – 02013R0952-20221212 – EN – EUR-Lex (europa.eu) ) może być stosowana maksymalnie przez 3 miesiące od daty wejścia w życie tych rozporządzeń.

Rozporządzenia klasyfikacyjne - marcowy update

Rozporządzenia klasyfikacyjne - marcowy update
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA