Tranzyt towarów

Jednym z najistotniejszych pojęć, związanych z branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) jest tranzyt towarów – znajomość tej procedury jest istotna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się importem i eksportem towarów.

Czym jest tranzyt towarów?

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą na przewóz towarów pod dozorem celnym bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych).

Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

A prościej? Tranzyt to procedura przewozu towarów niekrajowych pomiędzy jednym, a drugim państwem przez terytorium trzeciego kraju, w którym nie znajduje się punkt załadunku ani rozładunku. Odnosząc się do takiej definicji można przykładowo przedstawić tranzyt jako sprowadzenie towaru z Francji do Polski przez teren Niemiec lub też z Polski do Austrii przez Czechy. Tranzyt o charakterze międzynarodowym jest przy tym określany zgodnie z nazwą trzeciego kraju (czyli tego, przez który jest dokonywany transport).

W wyniku zniesienia barier celnych na terenie Unii Europejskiej, tranzyt towarów przez kraje członkowskie jest zwolniony z przewozowych opłat celnych, a także nie podlega polityce handlowej. Regulowany jest przez umowy międzynarodowe, do których zaliczamy Konwencję i Statut o wolności tranzytu, a także Konwencję o handlu tranzytowym krajów bez dostępu do morza,

Tranzyt międzynarodowy towarów – rodzaje

Należy mieć na uwadze fakt, że tranzyt towarów można podzielić na kilka rodzajów. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób należy rozróżniać te podtypy.

Bezpośredni tranzyt towarów

Bezpośredni tranzyt towarów ma miejsce w sytuacji, gdy tzw. „obcy” towar transportowany przez terytorium „trzeciego” kraju nie jest przeładowywany czy składowany. Mówiąc prościej – dany ładunek przewożony jest bezpośrednio z jednego punktu do drugiego.

Pośredni tranzyt towarów

Opisując pośredni tranzyt towarów należy podkreślić, że ma on miejsce, gdy ładunek transportowany przez terytorium danego kraju jest tymczasowo składowany – na przykład ze względu na konieczność zmiany środka transportu (z samochodu ciężarowego na statek lub pociąg).

Tranzyt wewnętrzny

Tranzyt wewnętrzny tzw. T2L ma zastosowanie na obszarze celnym Unii Europejskiej. Taka podróż nie wpływa na zmianę statusu celnego przewożonego ładunku i obowiązuje dla nich jeden, niejako uniwersalny dokument przewozowy i jedno zabezpieczenie. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ towary wspólnotowe przewożone są z jednego państwa do drugiego przez kraj trzeci, cały czas pozostając na obszarze celnym Wspólnoty O ile przedsiębiorca może w przypadku tranzytu wewnętrznego zmienić środek transportu towarów, o tyle do  transportowanego ładunku nie może podzielić, nie może tez dodać do niego kolejnych jednostek.

Tranzyt zewnętrzny

Transport związany z przewożeniem towarów nieunijnych przez obszar celny Unii Europejskiej określany jest jako tranzyt zewnętrzny.

Procedura tranzytu zewnętrznego tzw. T1L związana jest także z przemieszczaniem się  towarów które nie podlegają przez cały proces transportowy opłatom celnym oraz innym kosztom związanym polityką handlową.

Poza powyższymi przypadkami tranzyt zewnętrzny dotyczy także przewozu towarów wspólnotowych, które podlegają środkom Wspólnoty nakładającym wymóg ich wywozu do państw trzecich. Dla takich towarów muszą zostać dokonane odpowiednie wywozowe formalności celne.

Należy pamiętać, że w  procedurze tranzytu przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia gwarancji celnej. Obowiązek ten należy do głównego zobowiązanego w procedurze tranzytowej.

Tranzyt towarów – pomoc ze strony agencji celnej

Jako specjaliści od ponad 30  lat świadczący usługi celne zapewniamy Klientom naszej agencji celnej niezbędną i kompleksową pomoc dotyczącą przeprowadzania procedur i formalności celnych związanych z tranzytem towarów.

Dzięki pomocy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży celnej, Klienci mogą w dużym stopniu usprawnić funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw, unikając niepotrzebnych problemów, dodatkowych kosztów, jakie generować mogą procedury celne. Zapraszamy do kontaktu w celu podjęcia współpracy z naszymi specjalistami!

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl