Tranzyt towarów

Jednym z najistotniejszych pojęć związanych z branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) jest tranzyt towarów – znajomość tej procedury jest istotna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się importem i eksportem towarów. Na czym polega tranzyt towarów?

Na czym polega tranzyt towarów?

Tranzyt towarów jest procedurą celną, w ramach której możliwy jest przewóz towarów pod dozorem celnym bez konieczności uiszczenia opłat takich, jak należności celne, podatek akcyzowy, podatek VAT i inne. Procedurę związaną z tranzytem towarów uruchamia złożone poprawnie zgłoszenie celne do procedury tranzytu.

Mówiąc jaśniej, tranzyt umożliwia swobodny przepływ towarów niekrajowych pomiędzy jednym, a drugim państwem, przez terytorium trzeciego kraju, w którym nie znajduje się punkt załadunku ani rozładunku. Odnosząc się do takiej definicji można przykładowo przedstawić tranzyt jako sprowadzenie towaru z Francji do Polski przez teren Niemiec lub też z Polski do Austrii przez Czechy. Tranzyt o charakterze międzynarodowym jest przy tym określany zgodnie z nazwą trzeciego kraju (czyli tego, przez który jest dokonywany transport). Przewóz tranzytowy w ujęciu praktycznym oznacza, że towar pozostaje zwolniony z opłat celnych.

Tranzyt towarów na terenie Unii Europejskiej

W wyniku zniesienia barier celnych na terenie Unii Europejskiej tranzyt towarów przez kraje członkowskie jest zwolniony z przewozowych opłat celnych, a także nie podlega polityce handlowej. Procedura tranzytowa regulowana jest przez umowy międzynarodowe, do których zaliczamy Konwencję i Statut o wolności tranzytu, a także Konwencję o handlu tranzytowym krajów bez dostępu do morza.

Tranzyt międzynarodowy towarów – rodzaje

Należy mieć na uwadze fakt, że tranzyt towarów można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od tego, co dzieje się z towarem w trakcie przewozu. Tym samym mówić należy o tranzycie bezpośrednim, pośrednim, wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Bezpośredni tranzyt towarów – co to jest?

Bezpośredni tranzyt towarów ma miejsce w sytuacji, gdy tzw. „obcy” towar transportowany przez terytorium „trzeciego” kraju nie jest po drodze przeładowywany czy składowany. Mówiąc prościej – dany ładunek przewożony jest bezpośrednio z jednego punktu do drugiego. W trakcie tranzytu bezpośredniego nie dochodzi także do zmiany środka transportu w trzecim kraju.

Pośredni tranzyt towarów

Opisując pośredni tranzyt towarów należy podkreślić, że ma on miejsce, gdy ładunek transportowany przez terytorium danego kraju jest tymczasowo składowany – na przykład ze względu na konieczność zmiany środka transportu (z samochodu ciężarowego na statek lub pociąg).

Tranzyt wewnętrzny

Tranzyt wewnętrzny (tzw. T2L) ma zastosowanie na obszarze celnym Unii Europejskiej. Tego rodzaju transport nie wpływa na zmianę statusu celnego przewożonego ładunku i obowiązuje dla niego jeden, niejako uniwersalny dokument przewozowy i jedno zabezpieczenie.

Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ towary wspólnotowe przewożone z jednego państwa do drugiego przez kraj trzeci, cały czas pozostają na obszarze celnym Wspólnoty. O ile przedsiębiorca może w przypadku tranzytu wewnętrznego zmienić środek transportu towarów, o tyle transportowanego ładunku nie może w trakcie podzielić, nie może tez dodać do niego kolejnych jednostek.

Tranzyt zewnętrzny

Transport związany z przewożeniem towarów nieunijnych przez obszar celny Unii Europejskiej określany jest jako tranzyt zewnętrzny.

Procedura tranzytu zewnętrznego (tzw. T1L) związana jest także z przemieszczaniem się towarów które nie podlegają przez cały proces transportowy opłatom celnym oraz innym kosztom związanym polityką handlową.

Poza powyższymi przypadkami tranzyt zewnętrzny dotyczy także przewozu towarów wspólnotowych, które podlegają środkom Wspólnoty nakładającym wymóg ich wywozu do państw trzecich. Dla takich towarów muszą zostać przeprowadzone odpowiednie wywozowe formalności celne.

O tym nie możesz zapomnieć dokonując tranzytu towarów

Należy pamiętać, że w procedurze tranzytu towarów przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia gwarancji celnej. Obowiązek ten należy do głównego zobowiązanego w procedurze tranzytowej.

Tranzyt towarów – pomoc ze strony agencji celnej

Jako specjaliści od ponad 30 lat świadczący usługi celne zapewniamy Klientom naszej agencji celnej niezbędną i kompleksową pomoc dotyczącą przeprowadzania procedur i formalności celnych związanych z tranzytem towarów.

Dzięki pomocy świetnie wykwalifikowanych agentów celnych mogących poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży celnej, Klienci mogą w dużym stopniu usprawnić funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw, unikając niepotrzebnych problemów oraz dodatkowych kosztów, jakie generować mogą procedury celne. Zapraszamy do kontaktu w celu podjęcia współpracy z naszymi specjalistami!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA