• News

 • PUESC-owy update

  – Nowe obowiązki dla importerów – sprawozdanie CBAM

  – Obowiązkowe kody CN w zgłoszeniach tranzytowych dla produktów  z Ukrainy

  20.09.2023

  MORE

 • INTRASTAT - progi statystyczne na 2024 r.

  07.12.2023

  MORE

 • Wyroby akcyzowe wywożone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz stosowanie dokumentów awaryjnych

  06.12.2023

  MORE

 • Ubytki etanolu podlegają opodatkowaniu akcyzą w państwie odbioru, gdzie wykryto te ubytki

  05.12.2023

  MORE

 • IAS wyznacza dyrektorów Izb do prowadzenia niektórych spraw celnych

  – nowe rozporządzenie.

  04.12.2023

  MORE

 • Rozporządzenia klasyfikacyjne - update

  – listopadowa aktualizacja

  02.11.2023

  MORE

 • Nieodwracalna utrata wyrobów akcyzowych powstała z winy przedsiębiorcy nie zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku

  29.11.2023

  MORE

 • Grudniowe godziny pracy GIW Koroszczyn

  27.11.2023

  MORE

 • Parlament Europejski zatwierdził umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią

  24.11.2023

  MORE

 • Akcyza na płyny do e-papierosów naliczana jest od momentu produkcji

  23.11.2023

  MORE

 • Tymczasowy zaktualizowany wykaz właściwych organów krajowych w odniesieniu do CBAM

  22.11.2023

  MORE

 • Prowadzenie ewidencji akcyzowych nadal możliwe w postaci papierowej lub elektronicznej

  20.11.2023

  MORE

 • Różnice wagowe suszu tytoniowego wynikające z utraty przez susz wilgotności w trakcie jego magazynowania NIE podlegają opodatkowaniu akcyzą

  20.11.2023

  MORE

SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER

If the browser settings block the newsletter form, unblock cookies from outside the site, or write to us rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja