PUESC-owy update

20.09.2023

BACK

💥 Rusak Trade Compliance News i Departament Ceł informują:

 

▶️Na PUESC opublikowano informację dotyczącą wprowadzenia przepisów CBAM, a w niej m.in.:
☑️Od 1 października 2023 r., w przypadku przywozu towarów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, wprowadzony zostanie obowiązek podawania w zgłoszeniach celnych – w drugiej części Pola 37, kodu uszczegóławiającego procedurę 2C2.
Opis kodu:
„2C2 – zgłoszenie przywozowe obejmuje towary, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 z 10.05.2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), do których odnosi się obowiązek sprawozdawczy, zgodnie z art. 34 i 35 tego rozporządzenia. Obowiązek ten dotyczy również dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego niewymienionego w załączniku I do ww. rozporządzenia, ale powstałego z towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego i wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia.”
👉Podanie kodu 2C2 spowoduje, że w komunikatach zwalniających towar do procedury celnej w AIS/IMPORT (PZC/ZC299) pojawi się adnotacja przypominająca o obowiązku sprawozdawczym. W przypadku procedur uproszczonych – adnotacja pojawi się w komunikatach kończących obsługę zgłoszenia uzupełniającego (UZP).
👉Pełna informacja jest dostępna tutaj: https://puesc.gov.pl/aktualnosci
______________________________

▶️W związku z koniecznością monitorowania przewozu produktów rolno – spożywczych pochodzących Ukrainy, od dzisiaj tj. od 20 września 2023 r. w Polsce zostaje wprowadzony obowiązek podawania w zgłoszeniach tranzytowych do systemu NCTS2 w polskich urzędach wyjścia (komunikat IE015) kodu CN (8 znaków).
👉Kody towarów objęte powyższym obowiązkiem znajdziecie tutaj: https://puesc.gov.pl/web/guest/aktualnosci

 
SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER

If the browser settings block the newsletter form, unblock cookies from outside the site, or write to us rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja