Slim VAT3

25.01.2023

BACK

💥 Rusak Trade Compliance informuje:

Edit: Pakiet SLIM VAT 3, a formalnie: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw👉została przyjęta przez rząd, ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 r.
▶️Pakiet m.in. konsoliduje wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.
Ujednolica przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Zlikwidowana będzie opłata za wniosek o wydanie WIS.
▶️Ponadto SLIM VAT 3 rezygnuje z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
👉Źródło: https://www.gov.pl/…/pakiet-slim-vat-3-przyjety-przez-rzad 

▶️Od 1 kwietnia 2023 roku w ramach tzw. SLIM VAT 3 planowana jest konsolidacja wydawania wiążących informacji- stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu.
▶️Projekt ustawy z dnia 4 sierpnia 2022 zakłada, że wszystkie powyższe informacje będą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
▶️Aktualnie WIS są wydawane przez Dyrektora KIS, WIA – przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a WIT oraz WIP – przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
▶️Planowana zmiana ma przyczynić się ma do uproszczenia zasad i usprawnienia procesu wydawania wiążących informacji oraz zapewnienia jednolitości tych informacji w skali kraju.
👉Analizę Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z (4 sierpnia 2022 r.) w powyższym zakresie znajdziecie tutaj https://ksiegowosc.infor.pl/…/5570605,Wiazace…
👉O szczegółach dotyczących zmian w kontekście WIS takich jak chociażby likwidacja opłaty od wniosku przeczytacie tu: https://ksiegowosc.infor.pl/…/5570741,WIS-2023…

 

 
SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER

If the browser settings block the newsletter form, unblock cookies from outside the site, or write to us rtc_news@rusak.pl

CC