Import – Eksport

Import i eksport to procedury związane handlem międzynarodowym. Nasza agencja celna udziela niezbędnego wsparcia administracyjnego w procedurze importowej i eksportowej przedsiębiorcom zajmującym się wymianą handlową towarów – zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Zapewniamy kompleksową obsługę procedur celnych oraz zaplecze merytoryczne, by w każdej sytuacji zagwarantować Klientom fachową pomoc. Nasze działania nakierowane są zawsze na rozwój działalności Klienta na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku, a także na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w skomplikowanych proceduralnie procesach dotyczących importu oraz eksportu.

Gwarantujemy kompleksową obsługę celną wszystkich procedur przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym oraz doradztwo w zakresie cła – Trade Compliance. Koniecznie sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Import i eksport towarów – definicje pojęć

Obsługa celna w zakresie importu i eksportu towarów to nasza specjalność – zabezpieczamy dług celny aż do 12 milionów złotych w imporcie i do 5 milionów złotych w tranzycie, a nad poprawnością wszystkich procesów celnych czuwa wyspecjalizowana i doświadczona kadra ekspertów, która będzie w stanie udzielić Ci niezbędnego wsparcia podczas prowadzenia działalności związanej z wymianą handlową.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu przedsiębiorcy obsługi celnej na najwyższym poziomie. Jako liderzy branży celnej chcemy także dzielić się z Klientami i partnerami biznesowymi niezbędną wiedzą i przybliżać zainteresowanym tematykę branży. Dlatego też poniżej postaramy się w możliwie najbardziej przystępny sposób zdefiniować pojęcia takie, jak import oraz eksport.

Import towarów

Import to zakup towarów za granicą unii celnej, w celu ich późniejszego wykorzystania (np. wprowadzenia do obrotu) na rynku krajowym. W tym wypadku mówimy o sprowadzaniu towarów spoza krajów Unii Europejskiej, czyli na przykład ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji i innych krajów niebędących członkami Wspólnoty. Niekiedy mylnie pojęcia importu używa się dla transakcji handlowych prowadzonych na terenie Unii Europejskiej. Tymczasem wymiana handlowa w ramach unijnego obszaru celnego to tzw. zakup wewnątrzwspólnotowy.

Import towarów, czyli sprowadzanie ich z krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej, która wymaga przedstawienia sprowadzanego towaru organom celnym i złożenia zgłoszenia celnego.

Eksport towarów

Eksport towarów jest sprzedażą towarów wyprodukowanych na terenie danego kraju podmiotom zagranicznym. I tutaj również obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku importueksport towarów obejmuje sprzedaż towarów do krajów spoza Unii Europejskiej. Wszystkie transakcje zawierane na terenie UE zaliczane są, jak wspominaliśmy wcześniej, do sprzedaży o charakterze wewnątrzwspólnotowym.

Ze względów prawnych oraz finansowych jest to różnica znacząca, ponieważ eksport oraz sprzedaż na terenie państw należących do UE przebiegają inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę procedury celne. Warto dodać, że eksporterom (czyli podmiotom realizującym eksport towarów) przysługuje prawo do skorzystania z zerowej stawki VAT (oczywiście po uwzględnieniu przepisów prawa podatkowego).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA