Import – Eksport

Import i eksport to podstawa Twojej działalności gospodarczej? Nasza agencja celna pomaga przedsiębiorcom, którzy zajmują się wymianą handlową towarów – zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Zapewniamy wsparcie we wszystkich procedurach celnych oraz logistyce co umożliwi Ci utrzymanie się i rozwój Twojej działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a także  znacząco usprawni funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa w skomplikowanych proceduralnie procesach dotyczących importu oraz eksportu. Oferujemy kompleksową obsługę celną oraz doradztwo celne – Trade Compliance. Koniecznie sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Import i eksport towarów – poznaj definicje tych pojęć

Obsługa celna sektorów zakresie importu i eksportu towarów to nasza specjalność – zabezpieczamy dług celny aż do 12 milionów złotych w imporcie i do 5 milionów złotych w tranzycie, a nad poprawnością wszystkich procesów celnych czuwa wyspecjalizowana i doświadczona kadra ekspertów, która będzie w stanie udzielić Ci niezbędnego wsparcia podczas prowadzenia działalności.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu przedsiębiorcy obsługi celnej na najwyższym poziomie. Jako liderzy branży celnej chcemy także dzielić się z Klientami i pasjonatami cła niezbędną wiedzą i przybliżać zainteresowanym tematykę naszej branży.  Dlatego też poniżej postaramy się w możliwie najbardziej przystępny sposób zdefiniować pojęcia takie, jak import oraz eksport.

Import to zakup towarów za granicą unii celnej, w celu ich późniejszego wykorzystania (np. wprowadzenia do obrotu) na rynku krajowym. W tym wypadku mówimy o sprowadzaniu towarów spoza krajów Unii Europejskiej, czyli na przykład ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji i innych krajów niebędących członkami Ugrupowania. Laicy często mylnie używają pojęcia import dla transakcji handlowych prowadzonych na terenie Unii Europejskiej. Wymiana handlowa w ramach unijnego obszaru celnego  to tzw. zakup wewnątrzwspólnotowy.

Import towarów, czyli sprowadzanie ich z krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej, która wymaga przedstawienia sprowadzanego towaru organom celnym i złożenia zgłoszenia celnego.

Eksport jest natomiast sprzedażą towarów wyprodukowanych na terenie danego kraju podmiotom zagranicznym. I tutaj również obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku importu – eksport towarów dotyczy sprzedaży towarów do krajów spoza Unii Europejskiej. Wszystkie transakcje zawierane na  terenie UE zaliczane są jak wspominaliśmy wcześniej do sprzedaży o charakterze wewnątrzwspólnotowym.

Ze względów prawnych oraz finansowych jest to różnica znacząca, ponieważ eksport oraz sprzedaż na terenie państw należących do UE przebiegają inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę procedury celne. Warto dodać, że eksporterom (czyli podmiotom realizującym wywóz towarów) przysługuje prawo do skorzystania z zerowej stawki VAT (oczywiście po uwzględnieniu przepisów prawa podatkowego).

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl