Klasyfikacja celna

klasyfikacja celna1 maja 2016 roku wszedł w życie tzw. Unijny Kodeks Celny, który określa zasady kwestii należności przywozowych i wywozowych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, gdzie obowiązuje tzw. Wspólna Taryfa Celna.  Jednym z najważniejszych pojęć wchodzących w skład tego kodeksu, jest klasyfikacja celna (taryfowa) towarów, która polega na „określeniu jednej podpozycji lub dalszych podpodziałów w nomenklaturze scalonej, do których towary te mają zostać zaklasyfikowane.”

Czemu służy klasyfikacja celna?

Jest to bardzo istotne z punktu widzenia wymiany handlowej zestawienie i zaszeregowanie towarów, które umożliwia ustalenie kwoty należności celnych. O ile klasyfikacja celna zawiera opisy towarów, wraz z 8-cyfrowymi ciągami identyfikacyjnymi, o tyle bardzo ważnym uzupełnieniem tych informacji jest internetowa baza TARIC, którą zarządza Komisja Europejska. Jest ona również bardzo istotna w określeniu kwoty należności celnych, ponieważ zawiera informacje o warunkach importu i eksportu konkretnego towaru, a także wysokości stawek, preferencje celne czy kontyngenty taryfowe.

W Polsce odpowiednikiem TARIC jest ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej), która również jest internetową bazą danych, zawiera jednak taryfę TARIC oraz informacje o akcyzie i podatkach VAT, które są obowiązkowe w Polsce. ISZTAR jest zarządzane przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. Do baz danych dostęp ma każdy, w związku z czym wyszukanie konkretnego towaru nie będzie stanowiło problemu dla żadnego importera.