Klasyfikacja celna

klasyfikacja celna1 maja 2016 roku wszedł w życie tzw. Unijny Kodeks Celny, który określa zasady kwestii należności przywozowych i wywozowych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, gdzie obowiązuje tzw. Wspólna Taryfa Celna.  Jednym z najważniejszych pojęć wchodzących w skład tego kodeksu, jest klasyfikacja celna (taryfowa) towarów, która polega na „określeniu jednej podpozycji lub dalszych podpodziałów w nomenklaturze scalonej, do których towary te mają zostać zaklasyfikowane.”

Czemu służy klasyfikacja celna?

Jest to bardzo istotne z punktu widzenia wymiany handlowej zestawienie i zaszeregowanie towarów, które umożliwia ustalenie kwoty należności celnych. O ile klasyfikacja celna zawiera opisy towarów, wraz z 8-cyfrowymi ciągami identyfikacyjnymi, o tyle bardzo ważnym uzupełnieniem tych informacji jest internetowa baza TARIC, którą zarządza Komisja Europejska. Jest ona również bardzo istotna w określeniu kwoty należności celnych, ponieważ zawiera informacje o warunkach importu i eksportu konkretnego towaru, a także wysokości stawek, preferencje celne czy kontyngenty taryfowe.

W Polsce odpowiednikiem TARIC jest ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej), która również jest internetową bazą danych, zawiera jednak taryfę TARIC oraz informacje o akcyzie i podatkach VAT, które są obowiązkowe w Polsce. ISZTAR jest zarządzane przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. Do baz danych dostęp ma każdy, w związku z czym wyszukanie konkretnego towaru nie będzie stanowiło problemu dla żadnego importera.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl