Przywóz do UE produktów pochodzących z Seszeli

10.05.2023

POWRÓT

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:

 

▶️Od dnia 1 lipca 2023 r. przywóz do UE produktów pochodzących z Seszeli (niezależnie od art. 29 Protokołu nr 1 dot. zwolnienia z obowiązku posiadania dowodu pochodzenia), korzysta z preferencyjnego traktowania taryfowego – przewidzianego przejściową umową o partnerstwie gospodarczym – wyłącznie po przedłożeniu sporządzonej deklaracji na fakturze
• przez eksporterów z Seszeli zarejestrowanych w unijnym systemie REX lub
• przez eksportera w odniesieniu do każdej przesyłki, której całkowita wartość produktów pochodzących nie przekracza wartości 6 000 EUR.
▶️Od 1 lipca 2023 r. świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione przez Seszele i deklaracje na fakturze sporządzone przez upoważnionych eksporterów nie będą już akceptowane.
👉https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0427(01)
Źródło: Komisja Europejska

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja