Import Control System 2

10.05.2023

POWRÓT

💥Update Rusak Trade Compliance News i Departament Ceł MF informują:

 

▶️Że zmienił się harmonogram wdrożenia systemów obsługi obrotu towarowego.
Aktualnie planowane daty wdrożeń systemów:
✔️AES/ECS2 PLUS – najwcześniej wrzesień 2023 r. (zamiast 8.06.2023)
✔️NCTS2 PLUS – najwcześniej wrzesień 2023 r. (zamiast 8.06.2023)
⏺Za DC: „dokładna data wdrożenia tych systemów oraz szczegółowe zasady obsługi w okresach przejściowych zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem przed wdrożeniem produkcyjnym poszczególnych systemów.
⏺W sierpniu 2023 r. planowane są webinary dla podmiotów dotyczące planowanych zmian i okresów przejściowych. Dokładne daty również zostaną wskazane w terminie późniejszym.”

👉Źródło: puesc.gov.pl

___________________________________________

💥💥💥Update

 

▶️Wczoraj 1 marca 2023 r. Unia Europejska uruchomiła drugą wersję Systemu Kontroli Importu ICS2 👉nowej zaawansowanej platformy informacyjnej dotyczącej ładunków i zarządzania ryzkiem związanym z wymianą handlową pomiędzy UE a krajami trzecimi.
▶️Od 1 marca 2023 r. wszyscy przewoźnicy lotniczy, spedytorzy, kurierzy i operatorzy pocztowi zajmujący się transportem lotniczym towarów do lub przez UE (wszystkie państwa członkowskie UE, a także Norwegia, Szwajcaria i Irlandia Północna) muszą posiadać komplet danych z przywozowej deklaracji skróconej dla przewożonych towarów przed ich przybyciem na zewnętrzną granicę UE.
▶️Udostępnianie powyższych danych musi odbywać się za pośrednictwem systemu ICS2, który będzie stopniowo zastępował istniejący unijny system kontroli importu (ICS).
▶️Niektóre państwa członkowskie UE (w tym Polska), które nie mogły połączyć się z ICS2 w dniu 1 marca 2023 r. i zwróciły się o prolongowanie powyższego terminu.
W związku z tym Komisja Europejska przyznała Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Chorwacji, Luksemburgowi, Holandii, Rumunii, Szwecji oraz Polsce odstępstwo prawne umożliwiające wymienionym krajom podłączenie się do systemu ICS2 w wersji 2 do 30 czerwca 2023 r.
👉Decyzja w sprawie odstępstwa jest dostępna tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0438 

___________________________________________

 💥 Update:

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, ze nastąpiły zmiany w harmonogramie wdrożeń systemów obsługi obrotu towarowego.

Aktualne planowane daty wdrożeń systemów to:
• AES/ECS2 PLUS – 8 czerwca 2023 roku,
• NCTS2 PLUS – 8 czerwca 2023 roku,
• ICS2 (faza2) – 1 lipca 2023 roku,
• AIS/IMPORT PLUS – 1 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie MF informuje, że szczegółowe zasady obsługi w okresach przejściowych dla tych systemów zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem przed wdrożeniem produkcyjnym poszczególnych systemów.

 

Departament Ceł zachęca także do testowania systemów AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS zgodnie z zasadami przekazami w komunikacie z 16 stycznia 2023 roku.

 

________________________________________________

💥 Rusak Trade Compliance News informuje:

▶️Od 1 marca 2023 roku Kraje Unii Europejskiej wdrażają przepisy ICS2 (Import Control System 2), które mają uszczelnić handel z krajami spoza Unii.
▶️Zmiany będą obowiązywać przewoźników i spedytorów lotniczych, a także producentów, eksporterów i przedsiębiorców korzystających z ich usług i wprowadzających towary na rynek unijny. Rok później – od marca 2024 roku, nowe regulacje będą dotyczyć także towarów docierające na obszar celny UE drogą lądową i morską.
▶️Wejście w życie ICS2 oznacza m.in. obowiązek wcześniejszego przekazywania służbom celnym danych dotyczących eksportowanych lub importowanych do Unii towarów, jeszcze przed ich załadunkiem i odprawą za pomocą skróconej deklaracji przywozowej. Dzięki informacjom zawartym w nowych ENS (Entry Summary Declaration), służby będą mogły analizować ryzyko w zakresie bezpieczeństwa rynku unijnego oraz ustalać wysokość taryf i opłat.
▶️Niedostosowanie się do nowych unijnych regulacji grozi zatrzymaniem przesyłki na granicy, niepoprawne wypełnienie deklaracji wjazdowych może również doprowadzić do opóźnień w dostawach czy do błędnej taryfikacji. Co ostatecznie może przełożyć się na wyższe cło.

👉Źródło: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

 

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl

CC
informacjainformacja