Skład celny

Skład celny to wydzielone miejsce na terytorium Unii Europejskiej, służące do składowania towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym, towary znajdujące się w składzie celnym nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, o ile środki te nie zakazują wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z tego obszaru.

Skład celny – funkcje

Skład celny ma dwie podstawowe funkcje:

– zapewnia zawieszenie płatności cła i podatków: zawieszenie płatności odnosi się do towarów nieunijnych z przeznaczeniem do dopuszczenia ich do obrotu na obszarze celnym UE.

– jest znaczącym ogniwem w reeksporcie towarów:  pośredniczy w wywozie towaru importowanego (z państw trzecich)  za granicę.

Skład celny zapewnia przedsiębiorcom oszczędności, jednak niewielu z nich korzysta z tego rozwiązania. Do największych zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

– odroczenie płatności cła i podatku: towary wprowadzane na polski rynek celny podlegają podatkowi oraz cłu. Korzystanie ze składu celnego odracza płatności, aż do momentu, w którym następuje faktyczne wykorzystanie towaru w procesach gospodarczych. Dzięki temu przedsiębiorca może racjonalnie dysponować i gospodarować funduszami swojej firmy.

– wyprowadzenie towaru następuje dogodnie dla importera:  po wprowadzeniu do składu celnego. Towar może zostać wyprowadzony, a więc objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na bardzo korzystnych warunkach. Przede wszystkim chodzi o ilości oraz terminy najbardziej dogodne dla importera.

Rodzaje składów celnych

Wyróżnia się dwa rodzaje składów celnych: publiczne oraz prywatne. Z publicznych składów celnych może korzystać każdy, kto chce składować swoje towary. Te składy podzielone są na trzy typy:

– towary składowane na odpowiedzialność prowadzącego skład,

– towary składane na odpowiedzialność osoby korzystającej ze składu,

– skład, który jest nadzorowany, zarządzany i administrowany przez organy celne.

Składy prywatne pozwalają na składowanie towarów tylko osobie, która posiada odpowiednie pozwolenie. Wyróżnia się dwa typy:

Typ C – osoba prowadząca skład korzysta z niego, jednak niekoniecznie jest właścicielem towaru znajdującego się w składzie;

Typ E- jest wariantem typu C I D (lub jednego z nich), ale wiąże się ze składowaniem towaru w innym miejscu, np. w chłodniach, czy zbiornikach, a więc urządzeniach odpowiednio do tego przygotowanych.

Kto może uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego?

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego może dostać osoba, która posiada działalność gospodarczą zarejestrowaną na obszarze celnym Unii Europejskiej, która złoży odpowednie zabezpieczenie oraz może zapewnić właściwą i zgodną z zasadami prawa realizację operacji . Warto pamiętać o tym, że posiadanie statusu AEO, a więc upoważnionego przedsiębiorcy, może znacznie przyspieszyć proces uzyskania pozwolenia.

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl